Autentificare

Autentificare

  • primaria
  • biserica
  • biserica
  • centru

Plan de evacuare in Situatii de Urgenta

Planul de evacuare in situatii de urgenta a populatiei si bunurilor materiale ale orasului Brezoi din documentul anexat este aprobat prin Hotararea nr. 29 din 30 martie 2017.

 

 

Citeste

Bugetul Local 2017

HOTARAREA Nr.26
Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul2017"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2017 la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Vazând ca prin H.C.L. nr. 1/26.01.2017 domnul consilier Diaconescu Ilie fost ales presedinte de sedinta, Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr. 1670 din 15.03.2017 intocmit de Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2017 in conformitate cu Legea nr. nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

Citeste

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante: una de inspector, clasa 1, grad profesional superior şi una de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, în data de 10.05.2017, ora 10.00 proba scrisă şi în 12.05.2017 ora 12.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş Brezoi, respectiv in perioada 07.04.2017-26.04.2017 ora 16.00.

Citeste

Hotarari Martie 2017

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 12 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la P.N. D. L , a Devizului general estimativ -Modernizare strazi.pdf 1.07 MB18/04/2017 14:19:15
HCL 13 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a devizului general -Infiintare gradinita cu program prelungit.pdf 480 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 14 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a Devizului general estimativ Reabilitare Scoala Valea lui Stan.pdf 572 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 15 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a Devizului general estimativ -Reabilitare dispensar.pdf 569 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 16 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a Devizului general -Reabilitare Baza sportiva.pdf 582 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 17 din 03 03 2017 Aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic -pt Liceul Gh. Surdu Brezoi.pdf 218 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 18 din 03 03 2017 Aprobarea achizitionarii a unui aparat ROENTGEN FIX GRAFIE DIGITALA pentru Spitalul Brezoi.pdf 202 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 19 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL -Realizarea a 8 platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor.pdf 836 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 20 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL-Eficientizare energetica si reabilitare cladire sediu Primarie si Finante Brezoi.pdf 432 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 21 din 03 03 2017 Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de pe raza orasului Brezoi.pdf 233 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 22 din 30 03 2017 Predarea catre MDRAP amplasament pt modernizare Casa se Cultura.pdf 597 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 23 din 30 03 2-17 Aprobarea Proiectului si a cheltuielilor Imbunatatire mediu urban prin amenajarea unui spatiu verde.pdf 273 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 24 din 30 03 2017 Aprobarea constituirii dreptului de uz si a dreptului de servitute.pdf 360 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 25 din 30 03 2017 Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 151 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 26 din 30 03 2017 Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf 1.30 MB18/04/2017 14:19:15
HCL 27 din 30 03 2017 Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, restante la 31 12 2016.pdf 608 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 28 din 30 03 2017 Tarifele serviciului de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice incepand cu 1 aprilie 2017.pdf 200 KB18/04/2017 14:19:15
HCL 29 din 30 03 2017 Planul de evacuare in situatii de urgenta a populatiei si a bunurilor materiale al orasului Brezoi.pdf 6.57 MB18/04/2017 14:19:15
 

Citeste

ANUNT PNDR 2014-2020

Masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole

Masura 10 - Agromediu si clima

Masura 11 - Apicultura Ecologica

Masura 13 - Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice, click aici pentru detaliii

Citeste

Proiect de hotarare referitor la Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind "Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe aferente, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Brezoi" 

Descarcati documentele referitoare la acest proiect aici.

Citeste