Autentificare

Autentificare

  • primaria
  • centru
  • biserica
  • biserica

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu  modificarile si completarile ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabilii din documentul atasat.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv119.02.2019. Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe domnul/doamna Achim Roxana, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0250 778 240

Citeste

Anunt concurs post muncitor necalificat

Citeste

Proiect de Hotarare privitor la aprobarea schimbarii denumirii unor strazi din orasul Brezoi

Primaria Brezoi anunta, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica si a Ordinului nr 2701/2010, intentia eleborarii unui proiect de hotarare privind modificarea denumirii unor strazi din orasul Brezoi, astfel:

Citeste

Informatii de interes public comunicate din oficiu

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Citeste

Anunt selectie dosare post muncitor necalificat

Citeste