Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • primaria
  • biserica
  • centru

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Subsemnata GANEA ILARIANA, referent în cadrul PRIMĂRIEI BREZOI, am afişat astăzi 26 11 2019 la sediul Primăriei Brezoi si pe site-ul Primăriei Brezoi anunţul colectiv Nr. 3934 din 26 11 2019 în scopul
informării tuturor celor interesaţi.

Citeste

Convocare sedinta ordinara pe luna noiembrie în ziua de joi 28 noiembrie 2019, ora 15,00

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 28 noiembrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste