Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • primaria
  • biserica
  • centru

Bugetul Local 2018

HOTARAREA Nr. 06

Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 30.01.2018 la care participa un nr. de 12 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Citeste

Carta auditului intern

1.1. Carta auditului intern se elaboreaza de compartimentul audit public intern din cadrul U.A.T. Oras Brezoi, In conformitate cu prevederile art. 18 a lin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare.

1.2. Carta auditului intern reprezinta documentul oficial care prezinta misiunea, competenta si responsabilitatile auditului intern.

1.3. Carta auditului intern stabileste scopul si sfera de activitate a auditului intern, prezinta pozitia compartimentului de audit public intern In cadrul U.A.T. Oras Brezoi, prezinta drepturile si obligatiile auditorului care activeaza in cadrul compartimentului de audit public intern, autorizeaza accesul Ia datele, informatiile si alte bunuri fizice ale structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activitatii de audit intern.

1.4. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele, tipurile de audit si metodologia de audit intern, stabileste sistemul de relatii lntre auditorul intern, entitatea/structura auditata, auditorii externi si prezinta regulile de conduita etica.

Citeste

ANUNȚ Privind etapa de informare și participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare și luare a deciziilor pentru proiectul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Brezoi

În temeiul Legii Nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrașia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Brezoi anunță publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice:

“Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Brezoi”

Citeste

Informații referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea proiectului: Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea

PROIECT : „Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea” – finantat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de Investiţii 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Citeste

ANUNŢ PUBLIC

Orasul Brezoi, cu sediul in Str. Lotrului, Nr. 2, Orasul Brezoi, judetul Vâlcea, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orasul Brezoi, judetul Vâlcea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Ramnicu Valcea, Strada Remus Bellu, Nr.6, Judetul Valcea, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul ARPM Vâlcea, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

NOTĂ:        ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) la HG 1076/2004
Titularul are obligaţia afişării anunţului şi pe propria pagină de internet.

 

Citeste

ANUNŢ PUBLIC

Orasul Brezoi, cu sediul in Str. Lotrului, Nr. 2, Orasul Brezoi, judetul Vâlcea, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orasul Brezoi, judetul Vâlcea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Ramnicu Valcea, Strada Remus Bellu, Nr.6, Judetul Valcea, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul ARPM Vâlcea, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

NOTĂ:        ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) la HG 1076/2004
Titularul are obligaţia afişării anunţului şi pe propria pagină de internet.

 

Citeste

Hotarari Ianuarie 2018

[Deschide articolul pentru a vizualiza informatiile]

Citeste