Autentificare

Autentificare

  • centru
  • biserica
  • primaria
  • biserica

Anunt sedinta publica - joi 25 iulie 2019

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134 si art. 135 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25 iulie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna iulie.

Citeste

Proiect de Hotarare referitor la Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Brezoi

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la conostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Brezoi.

Cei interesati pot face, in scris, propuneri si sugestii, in conditiile legii, privind acest proiect de hotarare, care vor fi depuse la Primaria Brezoi pana la data de 09-08-2019.

Citeste

Dispozitia nr.231 privind Masuri privind asigurarea unui climat necesar desfasurarii in bune conditii a Open Air Blues Festival Brezoi-Valcea 2019

Având în vedere referatul nr. 4237/15.07.2019, întocmit de către Secretarul oraşului Brezoi, prin care propune aprobarea unor masuri privind asigurarea unui climat necesar desfasurarii in bune conditii a "Open Air Blues Festival Brezoi Valcea, 2019", care va avea loc in perioada 18-21 iulie, 2019,

Citeste

Raport Primarului pentru anul 2018

Citeste

Hotarari Mai 2019

Citeste