Autentificare

Autentificare

  • centru
  • biserica
  • primaria
  • biserica

Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Se aproba bugetul general al orasului Brezoi pe anul 2019 care stabileste venituri in suma totala de 30.983,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 30 983,75 mii lei.

Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pe anul 2019, care se stabileste venituri in suma totala de 19.958,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 19 958,75 mii lei.

Citeste

Hotarari Aprilie 2019

Citeste

Anunt colectiv privind comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte adrninistrative fiscale pentru contribuabilii din documentul atasat.

Citeste

Hotarari Martie 2019

Citeste

Proiect de Hotarare privitoare la bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Luand in discutie expunerea de motive  prezentata de dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr.l846 din 27.03.2019 intocmit de Serviciul
buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2019 in conformitate cu Legea nr. nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

Afisam spre desbatere publica Proiectul de Hotarare privitoare la Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Citeste