Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • biserica
  • primaria-vara
  • centru

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

APAVIL SA, cu sediul in Rm.Valcea, strada Carol, nr. 3-5, judetul Valcea, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru "Prolectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea" propus a fi am plasat in localitati din judetul Valcea:

Citeste

Anunt rezultate interviu functie publica de inspector

Citeste

Proiectul bugetului local , sinteza sectiunilor de functionare si dezvoltare, precum si lista obiectivelor de investitii pc anul 2020

In conformitate cu prevederile art.39 din L,egea finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 din Legea transparentei decizionale in administratia publica nr.52/2003 republicata, Primaria oras Brezoi supune dezbaterii publice proiectul bugetului local , sinteza sectiunilor de functionare si dezvoltare, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2020.

Citeste

Anunt selectie dosare examen promovare

Citeste

Anunt rezultate proba interviu post auditor

ANUNŢ

Cu privire la rezultatul probei interviului susţinut in data de 10 ianuarie 2020 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funției publice de execuție de auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului audit intern.

Citeste