Autentificare

Autentificare

  • primaria
  • biserica
  • biserica
  • centru

Hotarari Martie 2018

[Deschide articolul pentru a vizualiza informatiile]

Citeste

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Oraşul Brezoi stabileşte modul în care se vor pune în aplicare conceptele moderne de planificare şi management al mobilităţii urbane durabile, aşa cum au fost definite şi implementate la nivel european. Aceste concepte sunt particularizate la specificul Oraşului Brezoi, urmărind maximizarea efectelor aduse prin îmbunătăţirea indicatorilor de mobilitate pe termen scurt (2019) şi mediu (2023) .

Citeste

Hotarari Februarie 2018

[Deschide articolul pentru a vizualiza informatiile]

Citeste

Bugetul Local 2018

HOTARAREA Nr. 06

Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta extraordinara astazi 30.01.2018 la care participa un nr. de 12 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Citeste

Carta auditului intern

1.1. Carta auditului intern se elaboreaza de compartimentul audit public intern din cadrul U.A.T. Oras Brezoi, In conformitate cu prevederile art. 18 a lin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare.

1.2. Carta auditului intern reprezinta documentul oficial care prezinta misiunea, competenta si responsabilitatile auditului intern.

1.3. Carta auditului intern stabileste scopul si sfera de activitate a auditului intern, prezinta pozitia compartimentului de audit public intern In cadrul U.A.T. Oras Brezoi, prezinta drepturile si obligatiile auditorului care activeaza in cadrul compartimentului de audit public intern, autorizeaza accesul Ia datele, informatiile si alte bunuri fizice ale structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activitatii de audit intern.

1.4. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele, tipurile de audit si metodologia de audit intern, stabileste sistemul de relatii lntre auditorul intern, entitatea/structura auditata, auditorii externi si prezinta regulile de conduita etica.

Citeste

ANUNȚ Privind etapa de informare și participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare și luare a deciziilor pentru proiectul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Brezoi

În temeiul Legii Nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrașia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Brezoi anunță publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice:

“Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Brezoi”

Citeste