Autentificare

Autentificare

  • primaria
  • centru
  • biserica
  • biserica

Rezultatul final la concursul de recutare din data de 11 iulie 2017

ANUNT

cu privire la rezultatul final la concursul de recrutare din data de 11 iulie 2017 pentru ocurparea a două functii publice vacante din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe.

Citeste

Hotarari Iunie 2017

[Deschide articolul pentru a vizualiza informatiile]

Citeste

Rezultatul probei interviului la concursul de recrutare din data de 11 iulie 2017

ANUNŢ

cu privire la rezultatul probei interviului la concursul de recrutare din data de 11 iulie 2017 pentru ocuparea a două funcţii publice vacante din cadrul Serviciului Buget,Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe:

  1. COPACEANU ELENA LUMINITA - 93 puncte - ADMIS
  2. DANEŞ ELVIRA MARIA - 88,33 puncte - ADMIS
  3. VĂDUVA MIHAELA GINA - 92 puncte - ADMIS

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesionalasistent din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe:

ACHIM ELENA ROXANA - 88 puncte - ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de ladata afişării rezultatului la proba interviului, la sediul primăriei.

Afişat astăzi 17 iulie 2017, ora 16°0, la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

Citeste

Rezultatul probei scrise în urma soluţionării contestaţiei formulată pentru concursul de recrutare

ANUNŢ

cu privire la rezultatul probei scrise în urma soluţionării contestaţiei formulată pentru concursul de recrutare din data de 11 iulie 2017 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe

Avand în vedere că s-a admis contestaţia formulată de d-na Văduva Mihaela Gina, comisia de soluţionare a contestaţiilor a stabilit să se acorde punctajul maxim pentru întrebarea nr.3 tuturor candidatelor, indiferent dacă au formulat sau nu contestaţie, astfel, rezultatele la proba scrisă stabilite de către comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt următoarele:

  1. COPĂCEANU ELENA LUMINIȚA - 66,83 puncte - ADMIS
  2. DANEŞ ELVIRA MARIA - 74,5 puncte - ADMIS
  3. VĂDUVA MIHAELA GINA - 54 puncte - ADMIS

Candidaţii declaraţi "admis" vor susţine interviul în data de 17 iulie 2017, ora 10,00, la sediul Primăriei oraş Brezoi.
Afişat astăzi 13 iulie 2017, ora 16.00 , la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

Citeste

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 11 iulie 2017 pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Serviciului Buget

ANUNŢ

cu privire la rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 11 iulie 2017 pentru ocuparea a două funcţii publice vacante din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe

Citeste

Proiect de hotarare referitoare la infiintarea serviciului de iluminat public Brezoi

Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului de Iluminat Public Brezoi

 

Citeste

Primăria oraşului Brezoi organizează concurs pentru postul de funcţionar din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe

ANUNT

Primăria oraşului Brezoi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant, de funcţionar din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe.
Concursul va avea loc în data de 02.08.2017 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 07.08.2017 ora 10.00 interviul la sediul instituţiei.

Citeste