Autentificare

Autentificare

  • centru
  • biserica
  • biserica
  • primaria

Proiectul de hotarare al Consiliului Local oras Brezoi privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALĂ

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL ORAS BREZOI PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020.

Citeste

Rezultate interviu concurs de şofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

Anunt

Cu privire la rezultatul probei interviului susţinut în data de 19 noiembrie 2019 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer, treapta profesională I din cadrul  Compartimentului pentru situaţii de urgenţă.

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Punctajul probei interviului
Rezultatul probei interviului
1 Ganea Achim 80.68 puncte ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, la sediul primăriei.

Afişat astăzi 19 noiembrie 2019, ora 1300 , la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

Citeste

Anunt acordare facilitati fiscale

Citeste

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului de şofer din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

ANUNŢ

cu privire la rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului vacant, contractual, de şofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

Citeste

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

ANUNŢ

cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului vacant, contractual, de şofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă.

Citeste

Consultarea publică referitoare la prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea a iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 7, alin (2) din Legea 521 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în urma actualizării conform prevederilor legislative în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Vâlcea, care urmează a fi adoptat în cadrul şedinţei de consiliu judeţean.

Citeste

Proiecte Hotarari pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi 29 Octombrie 2019

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de marti 29 octombrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna octombrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste