Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • primaria
  • centru
  • biserica

Proiecte Hotarari din sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi 26 septembrie 2019

A N U N T

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 26 septmbrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 26 septembrie 2019

A N U N T

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 26 septmbrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste

Proiect Hotarare nr 5028 din 22 08 2019

HOTĂRÂRE

proiect-nr.5028/22.08.2019

Privind mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" şă aprobe încheierea actelor adittionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociattiei si împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora.

Citeste

Proiect Hotarare nr 5007 din 21 08 2019

proiect Nr. 5007 /21.08.2019

HOTARAREA NR.

Privitoare la: "Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2019.

Citeste

Proiect Hotarare 4987 dn 21 08 2019

HOTARAREA Nr. ..

Proiect.. .. nr. 4987/21.08.2019

Privitoare la : Modificarea Hotararii Consiliului Local Brezoi nr.55 din 27 iule, 2019, privind Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de - 500,00 mp., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi str. Artarului , nr.8.

Citeste

Proiect Hotarare 4983 din 21 08 2019

HOTARAREA NR ......

Proiect nr. 4983/21.08.2019

Privitoare la : Vanzarea directa, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, a terenului cu suprafata de 36 mp., apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi, str. Unirii, nr.2 A, , catre SC"ALEX GAB"SRL.

Citeste