Autentificare

Autentificare

  • centru
  • biserica
  • biserica
  • primaria

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de referent din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala si Asistenta Medicala

Primaria Oraşului Brezoi, judetul Valcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară, Asistenţa Sociala si Asistenta Medicala in data de 27.06.2017, ora 10.00 proba scrisă şi in 29.06.2017 oro 12.00 interviul.

Citeste

Suspendare concurs pentru ocuparea functiilor de consilier si inspector

Primaria Orasului Brezoi anunta ca ANFP, prin adresa nr. 29066/2017 dispune suspendarea oncursului organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie de consilier clasa I, grad profesional asistent si inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe si propune reluarea procedurii de organizare a concursului in conditiile legii.

 

Citeste

Anunt suspendare concurs

Primaria orasului Brezoi anunta ca se suspenda procedura de organizare si desfasurare a concursului organizat in data de 10 mai 2017 pana la comunicarea solutiei de catre ANFP, sesizata in acest scop.

Citeste

Plan de evacuare in Situatii de Urgenta

Planul de evacuare in situatii de urgenta a populatiei si bunurilor materiale ale orasului Brezoi din documentul anexat este aprobat prin Hotararea nr. 29 din 30 martie 2017.

 

 

Citeste

Bugetul Local 2017

HOTARAREA Nr.26
Privitoare la: "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul2017"

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2017 la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este constituit,

Vazând ca prin H.C.L. nr. 1/26.01.2017 domnul consilier Diaconescu Ilie fost ales presedinte de sedinta, Luand in discutie expunerea de motive prezentata de dl. Schell Robert primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr. 1670 din 15.03.2017 intocmit de Serviciul buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2017 in conformitate cu Legea nr. nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

Citeste

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante: una de inspector, clasa 1, grad profesional superior şi una de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, în data de 10.05.2017, ora 10.00 proba scrisă şi în 12.05.2017 ora 12.00 interviul.

Citeste