Autentificare

Autentificare

Comunicate de presa

Anunt privind aplicarea Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Va aducem la cunostinta faptul ca in baza dispozitiilor Legii nr.192/20 18 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitult minim garantat, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, astfel cum sunt prevazute ]a art 6.1\1 alin. 1 din lege, care au nevoie de forta de munca si functioneza pe raza Orasului Brezoi, pot depune solicitare pentru desfasurare activitatilor sezonicre de catre beneficiarii de ajutor social, la secretariatul Primariei Orasului Brezoi.

  • Solicitarea trebuie sa fie scrisa precizand activitatea ce urmeaza a fi desfasurata , nutnarul de lucratori solicitati si perioda de desfasurare a activitatii sezoniere, conform art. 6^2 din Lege 192/2018.
  • Remunerarea activitatii desfasurate , norma de Jucru, precum si alte obligatii se fac in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitatii cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipărire Email

Dispozitiile primarului nr. 396 si 397 referitoare la Delimitarea secţiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 oct.

DISPOZITIE:

Art.l. In vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, 2018, la nivelul orasului Brezoi se stabilesc 7 secţii ele votare, delimitate, numerotate si cu sediile stabilite conform anexei, care
face parte integranta din prezenta dispozitie.

Mai mult...

Tipărire Email