Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Comunicate de presa
  • Informații referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea proiectului: Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea

Comunicate de presa

Informații referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea proiectului: Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea

PROIECT : „Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea” – finantat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de Investiţii 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 

Cod inregistrare proiect nr. SV/VL/2016/5/5.2/1/25/23.11.2016 –SMIS 117805

Beneficiar: UAT ORAŞ BREZOI

Durata de implementare:34 luni, din care 24 luni de la semnarea contractului de finantare

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a unui teren degradat din centrul orasului Brezoi si transformarea lui intr-un spatiu verde Indicatori de realizare: Spaţii verzi create (mp)- 9.518 mp Străzi urbane modernizate (mp)- 1.585 mp Străzi urbane modernizate (ml)- 360 ml

Contractori implicati in implementarea proiectului pana la data prezentului anunt:

  1. SC ASPIRE DESIGN SRL cu sediul in Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 14, ataj 4, ap. 3, jud. Sibiu, Cod Unic de Inregistrare RO 33068134, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J32/387/2014 – Contract de prestari servicii nr. 48/29.02.2016, avand ca obiect servicii de proiectare pentru obiectivul „Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea”, dupa cum urmeaza: Nr. Crt. Denumirea Serviciilor 1 Studii de teren necesare elaborarii documentatiilor tehnice(studio geotehnic, studiu topografic) 2 Expertiza tehnica 3 Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor 4 Studiu de fezabilitate in conditiile impuse de lege (conform HG nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare ) 5 Proiect Tehnic Nr. Crt. Denumirea Serviciilor 6 Detalii de executie, Caiete de sarcini, Liste de cantitati 7 Servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor Valoare totala contract : 122.760,04 lei + TVA
  2. S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 26/5, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/5168/2007, Cod Unic de Înregistrare RO 22844442 - Contract de prestari servicii nr. 51/29.02.2016, avand ca obiect servicii de consultanță în întocmirea cererii de finanțare și în domeniul managementului investiției pentru obiectivul „Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea”. Valoare totala contract : 118.360 lei + TVA.
  3. SC PROAGROTOUR SRL, cu sediul in Rm. Valcea, str. Matei Basarab, nr.28, Bl.113, sc. B, Ap.1, jud. Valcea, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J38/672/2007, cod fiscal RO 22140790 - Contract de prestari servicii nr. 40/30.06.2017, avand ca obiect servicii servicii de informare si publicitate aferente proiectului finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2 - “Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea” Valoare totala contract : 10.000 lei + TVA
  4. SC AUDIPREST SRL,cu sediul in Rm.Valcea.str.Radu de la Afumati,nr.2A,jud Valcea, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J38/187/2002, cod fiscal RO 14579817 - Contract de prestari servicii nr. 59/20.08.2017, avand ca obiect servicii  de audit aferente proiectului finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2 - “Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea” Valoare totala contract : 19.000 lei + TVA
  5. SC OK SRL,cu sediul in Rm.Valcea.str.Parc Industrial,nr.3,jud Valcea, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J38/901/1994, cod fiscal RO 6085383 - Contract de lucrari nr. 71/02.11.2017, avand ca obiect lucrari constructii aferente proiectului finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2 - “Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea” Valoare totala contract :2700918.81 lei + TVA
  6. SC DAN-CON SRL,cu sediul in str.Renes,nr.31B,Municipiul Sibiu,jud Sibiu,numar de inmatriculare la Registrul Comertului J32/191/2004, cod fiscal RO 16126324 - Contract de prestari servicii nr. 72/22.11.2017, avand ca obiect servicii  de dirigentie de santier aferente proiectului finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2 - “Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea” Valoare totala contract : 35.000 lei + TVA

Data:31.12.2017

Tipărire Email