Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 30 ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 30 ianuarie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna ianuarie.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Anunț convocare ședinta extraordinara pe luna Ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile art.133, alin. (2), art. 134, si art. 135 din O.U.G nr.57 /2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 08 ianuarie 2020, ora 15,00, are loc Ia sediul Primariei · Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna ianuarie 2020, cu urmatoarea ordine de zi:

Mai mult...

Tipărire Email

Proiect de hotărâre privind Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de functioare si dezvoltare, pe anul 2019,
Proiect de hotărâre privind Modificarea art. 3.1 din HCL nr.85/29.11.2018, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea actului aditional nr.2 la contractul de comodat nr. 1 din 08. 01.2019
Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Convocare sedinta ordinara pe luna noiembrie în ziua de joi 28 noiembrie 2019, ora 15,00

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 28 noiembrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 26 septembrie 2019

A N U N T

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 26 septmbrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Mai mult...

Tipărire Email

Convocare ședință ordinară pe luna Decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art.l33,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 19 decembrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna decembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 29 Octombrie 2019

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de marti 29 octombrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna octombrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.