Autentificare

Autentificare

Anunt sedinta ordinara a Consiliului Local august 2019

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 29 august 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna august 2019.

Tipărire Email