Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 29 Octombrie 2019

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de marti 29 octombrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna octombrie, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 29 octombrie 2019;
 2. Proiect de hotarare privind" Expertixarea tehnico-tinanciara a terenului intravilan cn suprafata de 4,00 mp apartinand domeniului privat, situate pe strada Unirii, nr.8, bi.M9, sc.H, oras Brezoi";
  Initiator :primarul orasului Brezoi.
  Avizare :comisiile de specialitate nr. 1,2,3.
  1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat a] orasului, servicii si comert.
  2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
 3. Proiect de hotarare privind "Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical, cu suprafata utila totala de 36,42 mp, situat in oras Brezoi,  str.Panduri, nr.2(fost nr.4), catre CMI.CAZACU OLIVEIRA.
  Initiator :primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr.1,2,3.
  1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
 4. Proiect de hotarare privind "Aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014-2020, avand drept obiectiv de investitii executie retele alimentare cu apa si canalizare in orasul Brezoi, a terenurilor si constructiilor afectate retelei de alimentare cu apa si de canalizare;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1,2,3.
  1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 5. Proiect de hotarare privind " Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019";
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1,3,4.
  1. Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  3. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 6. Proiect de hotarare privind" Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare''.
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1,3,4.
  1. Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  2. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  3. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 7. Intrebari, Interpelari.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.