Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinara pe luna noiembrie în ziua de joi 28 noiembrie 2019, ora 15,00

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 28 noiembrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 28 noiembrie 2019;
 2. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor ordinare din data de 26.09.2019 si 29.10.2019.
 3. Proiect de hotarare privind" Aprobarea criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale " ;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4.
  • 1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  • 3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  • 4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
 4. Proiect de hotarare "Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019".
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3.
  • 1.Comisia pentru programme de dezvoltare economica-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  • 3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
 5. Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi";
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 2, 3, 4.
  • 2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  • 3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  • 4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
 6. Proiect de hotarare privind " Aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construire statie de distributie carburanti si G.P.L";
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 2, 3.
  • 2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
  • 3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
 7. Proiect de hotarare privind" Aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in dos rele 2459/90/2019 si 2963/90/2019".
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3.
  • 1. Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  • 3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
 8. Informare privind « Aprobarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2019-2020;
 9. Diverse.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.