Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari decembrie 2015

HCL 107 din 17.12.2015 privind Stabilirea criteriilor si a metodologiei privind acordarea ajutoarelor de urgenta conform Legii nr 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 108 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016 , ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 109 din 17.12.2015 privind Revocarea HCL 99 din 29 oct.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 110 din 17.12.2015 privind Modificarea HCL nr.86 privind taxa speciala de salubrizare, poate fi descarcata aici.

HCL 112 din 17.12.2015 privind Modificarea organigramei si statului de functii ale Primariei orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

HCL 115 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Statie de sortare Brezoi-Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Valcea, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari ianuarie 2016

HCL 8 din 28.01.2016 privind Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuilei pe anul 2016, poate fi descarcata aici.

HCL 5 din 28.01.2016 privitoare la Modificarea anexei 4 la HCL 100 din 4.11.2015, privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul 2016, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari februarie 2016

HCL nr. 20 din 25 feb 2016 privind Rectificarea bugetului local, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 19 din 25 feb 2016 privind Aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului si stabilirea nr de posturi, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 18 din 25 feb 2016 privind Aprobarea contului de executie al orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari martie 2016

HCL 29 DIN 31.03.2016 privind Modificarea anexi nr.4 la HCL 100 DIN 04.11.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 30 DIN 31.03.2016 privind Aprobarea includerii teritoriului orasului Brezoi in teritoriul eligibil pt parteneriat, poate fi descarcata aici.

HCL 33 din 31.03.2016 privind Aprobarea Regulamentului privind autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate, poate fi descarcata aici.

HCL 21 din 31.03.2016 privind Aprobarea Regulamentului pt stabilirea criteriilor de identificare si incadrare a imobilelor neîngrijite, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari aprilie 2016

HCL nr. 36 din 28 aprilie 2016 privind Aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte situate in oras Brezoi , poate fi descarcata aici.

HCL nr. 37 din 28 aprilie 2016 privind Aprobarea documentatiei revizuite si a indicatorilor tehno-economici actualizati , a Devizului General Actualizat si a cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea casei de cultura a orasului Brezoi, judetul Valcea", poate fi descarcata aici.

HCL nr. 38 din 28 aprilie 2016 privind Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 39 din 28 aprilie 2016 privindModificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi , poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari mai 2016

HCL nr. 42 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea dezlipiri(dezemebrarii) unei suprafete de teren, din imobilul-teren situat in orasul Brezoi, zona Vultureasa, aflat in domeniul public al orasului, avand numarul de carte funciara CF 35771. (descarcare)

HCL nr. 43 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea proiectului "Impreuna pentru mai bine!". (descarcare)

HCL nr. 44 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatarirea Mediului Urban Prin Amenajarea Unui Spatiu Verde In Orasul Brezoi Ramnicu Valcea". (descarcare)

HCL nr. 45 din 26 mai 2016 privitoare la: Modificarea art. 13, lit.a) din HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2015". (descarcare)

HCL nr. 46 din 26 mai 2016 privitoare la: Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apartinand proprietatii private a orasului, cu suprafata de 718,00 mp, situat in Brezoi, str. Clubului, nr. 10A. (descarcare)

HCL nr. 47 din 26 mai 2016 privitoare la: Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi. (descarcare)

HCL nr. 48 din 26 mai 2016 privitoare la: Acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului orasului Brezoi din partea Consiliului Local al orasului Brezoi in fata instantelor judecatoresti. (descarcare)

 

Tipărire Email

Hotarari iunie 2016

HCL nr 1 din 23 iunie 2016 privitoare la Constituirea comisiei de validare (descarcare)

HCL nr 2 din 23 iunie 2016 privind validarea invalidarea consilierilor locali (descarcare)

HCL nr 3 din 23 iunie 2016 privitoare la Constituirea consiliului local (descarcare)

HCL nr 4 din 23 iunie 2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta (descarcare)

HCL nr 5 din 23 iunie 2016 privitoare la Alegerea viceprimarului (descarcare)

HCL nr 6 din 23 iunie 2016 privitoare la Stabilirea comisiilor de specialitate (descarcare)

HCL nr 7 din 23 iunie 2016 privitoare la Adoptarea programului cu principalele actiuni ce urmeaza a fi realizate in anul 2016 (descarcare)

 

Tipărire Email

Hotarari iulie 2016

HCL nr 9 din 28 iulie 2016 privitoare la desemnarea a doi consilieri locali drept membri in comisia pentru solutionarea cererilor formulate conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuintele. (descarcare)

HCL nr 8 din 28 iulie 2016 privitoare la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi apartinand domeniului public al orasului Brezoi. (descarcare)

 

Tipărire Email

Hotarari august 2016

HCL nr 30 din 25 august 2016 privitoare la: alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni ( descarcare)

HCL nr 29 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "Executie 8 platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere in orasul Brezoi" ( descarcare)

HCL nr 28 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului cu suprafata de 91,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in intravilanul orasului Brezoi, str. Profesor Gheorghe Surdu, nr.4, judetul Valcea ( descarcare)

HCL nr 27 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara, in vederea vanzarii, a doua terenrui, situate in intravilan, apartinand domeniului privat al orasului Brezoi ( descarcare)

HCL nr 26 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul "Imbunatatirea Mediului Urban prin Amenajarea Unui Spatiu Verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea" ( descarcare)

HCL nr 25 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea documentatie tehnice, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul "Imbunatatirea Mediului Urban prin Amenajarea Unui Spatiu Verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea" ( descarcare)

HCL nr 24 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea asocierii orasului Brezoi, prin Consiliul local, cu unele unitati administrativ teritoriale din judetele Gorj si Valcea, in vederea costituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Microregiunea Drumul Regelui ( descarcare)

 

Tipărire Email

Hotarari septembrie 2016

HCL nr 44 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Asigurarea resurselor financiare de la Bugetul Local pentru realizarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI AMENAJARE ZONA PIETONALA STRADA UNIRII IN ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA", prin Programul National de Dezvoltare Locala( descarcare)

HCL nr 43 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea modificarii prin act aditional, a contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de alimentare cu apa si canalizare a Orasului Brezoi nr.1/18.11.2008( descarcare)

HCL nr 42 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 91 mp apartinand domeniului privat al Orasului Brezoi, str. Prof.Gheorghe Surdu Nr.4, catre SC Clementine SRL( descarcare)

HCL nr 41 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de 657 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, str. Clubului Nr.30( descarcare)

HCL nr 40 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Tisoaica Constantin, a terenului cu suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, str. Carpatina Nr.25( descarcare)

HCL nr 39 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Balaci Marian Alexandru, a terenului cu suprafata de 521 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, sat Golotreni, str. Drumul Vechi Nr.9A( descarcare)

HCL nr 38 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea actualizarii tarifelor serviciului de salubrizare in localitatea Brezoi( descarcare)

HCL nr 37 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Modificarea anexei 6 la HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2016"( descarcare)

HCL nr 36 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea contului de executie al bugetelor Orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2016( descarcare)

HCL nr 35 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Desemnarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice ale Orasului Brezoi in comisiile de concurs organizat pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din cadrul Liceului "Gheorghe Surdu" Brezoi( descarcare)

HCL nr 34 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Brezoi( descarcare)

HCL nr 33 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Acordarea primarului orasului Brezoi, a unui mandat special de reprezentare a Consiliului Local in dosarul nr. 2116/90/2016( descarcare)

HCL nr 32 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatiile publice de concesionari de terenuri ( descarcare)

HCL nr 31 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

 

Tipărire Email

Hotarari octombrie 2016

HCL nr 50 din 27 octombrie 2016 privitoare la: schimbarea destinatiei cladirii in care a functionat scoala cu clasele I - IV si gradinita din satul Calinesti, oras Brezoi( descarcare)

HCL nr 49 din 27 octombrie 2016 privitoare la: schimbarea destinatiei cladirii in care a functionat scoala cu clasele I- IV si gradinita din satul Pascoaia, nr 69, oras Brezoi( descarcare)

HCL nr 48 din 27 octombrie 2016 privitoare la: aprobarea aplicarii la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult", Studiului de Fezabilitate si asigurarea surselor financiare pentru obiectivul "Modernizare si instalare sistem de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, la Spitalul Orasenesc Brezoi, Judetul Valcea"( descarcare)

HCL nr 47 din 27 octombrie 2016 privitoare la: aprobarea "Planului de Actiune pentruEnergia Durabila al orasului Brezoi, judetul Valcea - 2016 -2023"( descarcare)

HCL nr 46 din 27 octombrie 2016 privitoare la: infiintarea unui post de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Tuicu Ecaterina( descarcare)

HCL nr 45 din 27 octombrie 2016 privitoare la: aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017( descarcare)

 

Tipărire Email