Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari octombrie 2015

HCL 99 privind Aprobarea concesionarii prin licitatie publica, poate fi descarcata aici.

HCL 98 privind Aprobarea rectificarii bugetului local, poate fi descarcata aici.

HCL 96 privind Revocarea HCL 76 din 24 sept 2015, poate fi descarcata aici.

HCL 94 privind modificarea organigramei si a statului de functii al  aparatului de specialitate al Primarului, poate fi descarcata aici.

HCL 86 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari noiembrie 2015

HCL 101 privind Aprobarea contului de executie, poate fi descarcata aici.

HCL 102 privind Aprobarea strategiei locale privind serviciul de salubrizare, poate fi descarcata aici.

HCL 103 privind Aprobarea strategiei de dezvoltare locala a orasului pentru perioada 2014-2020, poate fi descarcata aici.
Anexa HCL 102 poate fi descarcata aici

HCL 104 privind Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 313 mp, poate fi descarcata aici.

HCL 106 privind Aprobarea rectificarii bugetului local, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari decembrie 2015

HCL 107 din 17.12.2015 privind Stabilirea criteriilor si a metodologiei privind acordarea ajutoarelor de urgenta conform Legii nr 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 108 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016 , ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 109 din 17.12.2015 privind Revocarea HCL 99 din 29 oct.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 110 din 17.12.2015 privind Modificarea HCL nr.86 privind taxa speciala de salubrizare, poate fi descarcata aici.

HCL 112 din 17.12.2015 privind Modificarea organigramei si statului de functii ale Primariei orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

HCL 115 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Statie de sortare Brezoi-Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Valcea, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari februarie 2016

HCL nr. 20 din 25 feb 2016 privind Rectificarea bugetului local, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 19 din 25 feb 2016 privind Aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului si stabilirea nr de posturi, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 18 din 25 feb 2016 privind Aprobarea contului de executie al orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari martie 2016

HCL 29 DIN 31.03.2016 privind Modificarea anexi nr.4 la HCL 100 DIN 04.11.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 30 DIN 31.03.2016 privind Aprobarea includerii teritoriului orasului Brezoi in teritoriul eligibil pt parteneriat, poate fi descarcata aici.

HCL 33 din 31.03.2016 privind Aprobarea Regulamentului privind autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate, poate fi descarcata aici.

HCL 21 din 31.03.2016 privind Aprobarea Regulamentului pt stabilirea criteriilor de identificare si incadrare a imobilelor neîngrijite, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email