Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari octombrie 2015

HCL 99 privind Aprobarea concesionarii prin licitatie publica, poate fi descarcata aici.

HCL 98 privind Aprobarea rectificarii bugetului local, poate fi descarcata aici.

HCL 96 privind Revocarea HCL 76 din 24 sept 2015, poate fi descarcata aici.

HCL 94 privind modificarea organigramei si a statului de functii al  aparatului de specialitate al Primarului, poate fi descarcata aici.

HCL 86 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari noiembrie 2015

HCL 101 privind Aprobarea contului de executie, poate fi descarcata aici.

HCL 102 privind Aprobarea strategiei locale privind serviciul de salubrizare, poate fi descarcata aici.

HCL 103 privind Aprobarea strategiei de dezvoltare locala a orasului pentru perioada 2014-2020, poate fi descarcata aici.
Anexa HCL 102 poate fi descarcata aici

HCL 104 privind Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 313 mp, poate fi descarcata aici.

HCL 106 privind Aprobarea rectificarii bugetului local, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari decembrie 2015

HCL 107 din 17.12.2015 privind Stabilirea criteriilor si a metodologiei privind acordarea ajutoarelor de urgenta conform Legii nr 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 108 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016 , ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 109 din 17.12.2015 privind Revocarea HCL 99 din 29 oct.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 110 din 17.12.2015 privind Modificarea HCL nr.86 privind taxa speciala de salubrizare, poate fi descarcata aici.

HCL 112 din 17.12.2015 privind Modificarea organigramei si statului de functii ale Primariei orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

HCL 115 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Statie de sortare Brezoi-Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Valcea, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email

Hotarari ianuarie 2016

HCL 8 din 28.01.2016 privind Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuilei pe anul 2016, poate fi descarcata aici.

HCL 5 din 28.01.2016 privitoare la Modificarea anexei 4 la HCL 100 din 4.11.2015, privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul 2016, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari februarie 2016

HCL nr. 20 din 25 feb 2016 privind Rectificarea bugetului local, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 19 din 25 feb 2016 privind Aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului si stabilirea nr de posturi, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 18 din 25 feb 2016 privind Aprobarea contului de executie al orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari martie 2016

HCL 29 DIN 31.03.2016 privind Modificarea anexi nr.4 la HCL 100 DIN 04.11.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 30 DIN 31.03.2016 privind Aprobarea includerii teritoriului orasului Brezoi in teritoriul eligibil pt parteneriat, poate fi descarcata aici.

HCL 33 din 31.03.2016 privind Aprobarea Regulamentului privind autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate, poate fi descarcata aici.

HCL 21 din 31.03.2016 privind Aprobarea Regulamentului pt stabilirea criteriilor de identificare si incadrare a imobilelor neîngrijite, poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari aprilie 2016

HCL nr. 36 din 28 aprilie 2016 privind Aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte situate in oras Brezoi , poate fi descarcata aici.

HCL nr. 37 din 28 aprilie 2016 privind Aprobarea documentatiei revizuite si a indicatorilor tehno-economici actualizati , a Devizului General Actualizat si a cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea casei de cultura a orasului Brezoi, judetul Valcea", poate fi descarcata aici.

HCL nr. 38 din 28 aprilie 2016 privind Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, poate fi descarcata aici.

HCL nr. 39 din 28 aprilie 2016 privindModificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi , poate fi descarcata aici.

 

Tipărire Email

Hotarari mai 2016

HCL nr. 42 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea dezlipiri(dezemebrarii) unei suprafete de teren, din imobilul-teren situat in orasul Brezoi, zona Vultureasa, aflat in domeniul public al orasului, avand numarul de carte funciara CF 35771. (descarcare)

HCL nr. 43 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea proiectului "Impreuna pentru mai bine!". (descarcare)

HCL nr. 44 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatarirea Mediului Urban Prin Amenajarea Unui Spatiu Verde In Orasul Brezoi Ramnicu Valcea". (descarcare)

HCL nr. 45 din 26 mai 2016 privitoare la: Modificarea art. 13, lit.a) din HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2015". (descarcare)

HCL nr. 46 din 26 mai 2016 privitoare la: Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apartinand proprietatii private a orasului, cu suprafata de 718,00 mp, situat in Brezoi, str. Clubului, nr. 10A. (descarcare)

HCL nr. 47 din 26 mai 2016 privitoare la: Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi. (descarcare)

HCL nr. 48 din 26 mai 2016 privitoare la: Acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului orasului Brezoi din partea Consiliului Local al orasului Brezoi in fata instantelor judecatoresti. (descarcare)

 

Tipărire Email

Hotarari iunie 2016

HCL nr 1 din 23 iunie 2016 privitoare la Constituirea comisiei de validare (descarcare)

HCL nr 2 din 23 iunie 2016 privind validarea invalidarea consilierilor locali (descarcare)

HCL nr 3 din 23 iunie 2016 privitoare la Constituirea consiliului local (descarcare)

HCL nr 4 din 23 iunie 2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta (descarcare)

HCL nr 5 din 23 iunie 2016 privitoare la Alegerea viceprimarului (descarcare)

HCL nr 6 din 23 iunie 2016 privitoare la Stabilirea comisiilor de specialitate (descarcare)

HCL nr 7 din 23 iunie 2016 privitoare la Adoptarea programului cu principalele actiuni ce urmeaza a fi realizate in anul 2016 (descarcare)

 

Tipărire Email