Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari decembrie 2015

HCL 107 din 17.12.2015 privind Stabilirea criteriilor si a metodologiei privind acordarea ajutoarelor de urgenta conform Legii nr 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 108 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2016 , ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416 2001, poate fi descarcata aici.

HCL 109 din 17.12.2015 privind Revocarea HCL 99 din 29 oct.2015, poate fi descarcata aici.

HCL 110 din 17.12.2015 privind Modificarea HCL nr.86 privind taxa speciala de salubrizare, poate fi descarcata aici.

HCL 112 din 17.12.2015 privind Modificarea organigramei si statului de functii ale Primariei orasului Brezoi, poate fi descarcata aici.

HCL 115 din 17.12.2015 privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Statie de sortare Brezoi-Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Valcea, poate fi descarcata aici.

Tipărire Email