Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari mai 2016

HCL nr. 42 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea dezlipiri(dezemebrarii) unei suprafete de teren, din imobilul-teren situat in orasul Brezoi, zona Vultureasa, aflat in domeniul public al orasului, avand numarul de carte funciara CF 35771. (descarcare)

HCL nr. 43 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea proiectului "Impreuna pentru mai bine!". (descarcare)

HCL nr. 44 din 26 mai 2016 privitoare la: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Imbunatarirea Mediului Urban Prin Amenajarea Unui Spatiu Verde In Orasul Brezoi Ramnicu Valcea". (descarcare)

HCL nr. 45 din 26 mai 2016 privitoare la: Modificarea art. 13, lit.a) din HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2015". (descarcare)

HCL nr. 46 din 26 mai 2016 privitoare la: Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apartinand proprietatii private a orasului, cu suprafata de 718,00 mp, situat in Brezoi, str. Clubului, nr. 10A. (descarcare)

HCL nr. 47 din 26 mai 2016 privitoare la: Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi. (descarcare)

HCL nr. 48 din 26 mai 2016 privitoare la: Acordarea unui mandat general de reprezentare Primarului orasului Brezoi din partea Consiliului Local al orasului Brezoi in fata instantelor judecatoresti. (descarcare)

 

Tipărire Email