Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari august 2016

HCL nr 30 din 25 august 2016 privitoare la: alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni ( descarcare)

HCL nr 29 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "Executie 8 platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere in orasul Brezoi" ( descarcare)

HCL nr 28 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului cu suprafata de 91,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in intravilanul orasului Brezoi, str. Profesor Gheorghe Surdu, nr.4, judetul Valcea ( descarcare)

HCL nr 27 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara, in vederea vanzarii, a doua terenrui, situate in intravilan, apartinand domeniului privat al orasului Brezoi ( descarcare)

HCL nr 26 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul "Imbunatatirea Mediului Urban prin Amenajarea Unui Spatiu Verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea" ( descarcare)

HCL nr 25 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea documentatie tehnice, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul "Imbunatatirea Mediului Urban prin Amenajarea Unui Spatiu Verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea" ( descarcare)

HCL nr 24 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea asocierii orasului Brezoi, prin Consiliul local, cu unele unitati administrativ teritoriale din judetele Gorj si Valcea, in vederea costituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Microregiunea Drumul Regelui ( descarcare)

 

Tipărire Email