Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari septembrie 2016

HCL nr 44 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Asigurarea resurselor financiare de la Bugetul Local pentru realizarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI AMENAJARE ZONA PIETONALA STRADA UNIRII IN ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA", prin Programul National de Dezvoltare Locala( descarcare)

HCL nr 43 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea modificarii prin act aditional, a contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de alimentare cu apa si canalizare a Orasului Brezoi nr.1/18.11.2008( descarcare)

HCL nr 42 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 91 mp apartinand domeniului privat al Orasului Brezoi, str. Prof.Gheorghe Surdu Nr.4, catre SC Clementine SRL( descarcare)

HCL nr 41 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de 657 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, str. Clubului Nr.30( descarcare)

HCL nr 40 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Tisoaica Constantin, a terenului cu suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, str. Carpatina Nr.25( descarcare)

HCL nr 39 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Balaci Marian Alexandru, a terenului cu suprafata de 521 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, sat Golotreni, str. Drumul Vechi Nr.9A( descarcare)

HCL nr 38 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea actualizarii tarifelor serviciului de salubrizare in localitatea Brezoi( descarcare)

HCL nr 37 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Modificarea anexei 6 la HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2016"( descarcare)

HCL nr 36 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea contului de executie al bugetelor Orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2016( descarcare)

HCL nr 35 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Desemnarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice ale Orasului Brezoi in comisiile de concurs organizat pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din cadrul Liceului "Gheorghe Surdu" Brezoi( descarcare)

HCL nr 34 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Brezoi( descarcare)

HCL nr 33 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Acordarea primarului orasului Brezoi, a unui mandat special de reprezentare a Consiliului Local in dosarul nr. 2116/90/2016( descarcare)

HCL nr 32 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatiile publice de concesionari de terenuri ( descarcare)

HCL nr 31 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

 

Tipărire Email