Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari noiembrie 2016

HCL 64 din 29.11.2016 privitoare la Aprobarea actului aditional nr 2 incheiat cu ROMSILVA ( descarcare)

HCL 63 din 29.11.2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta ( descarcare)

HCL 61 din 24.11.2016 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat al orasului ( descarcare)

HCL 60 din 24.11.2016 privitoare la Aprobarea cumpararii unui teren de interes local si de utilitate publica ( descarcare)

HCL 59 din 24.11.2016 privitoare la Schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat gradinita Valea lui Stan ( descarcare)

HCL 58 din 24.11.2016 privitoare la Schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat gradinita Proieni ( descarcare)

HCL 57 din 24.11.2016 privitoare la Schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat Scoala Draganeti ( descarcare)

HCL 56 din 24.11.2016 privitoare la Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 ( descarcare)

HCL 55 din 24.11.2016 privitoare la Modificarea art.8 din HCL 86 2015 privitoare la Instituirea taxei speciale de salubrizare ( descarcare)

HCL 54 din 24.11.2016 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni financiare ( descarcare)

HCL 53 din 24.11.2016 privitoare la Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitatte al Primarului ( descarcare)

HCL 52 din 24.11.2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta ( descarcare)

 

Tipărire Email