Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari decembrie 2016

HCL 71 din 16.12.2016 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

HCL 70 din 16.12.2016 privitoare la Aprobarea proiectului de retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar ( descarcare)

HCL 69 din 16.12.2016 privitoare la Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apartinand domeniului privat al orasului ( descarcare)

HCL 68 din 16.12.2016 privitoare la Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului orasenesc Brezoi ( descarcare)

HCL 67 din 7.12.2016 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

HCL 66 din 7.12.2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta ( descarcare)

 

Tipărire Email