Autentificare

Autentificare

Hotărârile Consiliului Local Brezoi

Hotărârile Consiliului Local din anul 2019

Registrul pentru Evidența Hotărârilor Consiliului Local din anul 2019

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 65 din 29 08 2019 privitoare la Inregistrarea Orasului Brezoi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor .pdf 50.6 KB03/10/2019 13:16:21
HCL 64 din 29 08 2019 privitoare la Modificarea HCL nr.55 din 27 iulie 2019.pdf 51.5 KB03/10/2019 13:15:51
HCL 63 din 29 08 2019 privitoare la Vanzarea directa, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, a terenului in suprafata de 36 mp.pdf 99.4 KB03/10/2019 13:15:14
HCL 62 din 29 08 2019 privitoare la Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi in Adunarea Generala a ADI Apa Valcea.pdf 63.7 KB03/10/2019 13:14:48
HCL 61 din 29 08 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi, pe sectiuni, la data de 30 06 2019.pdf 308 KB03/10/2019 13:14:16
HCL 60 din 14 08 2019 privitoare la Aprobarea contractarii unui imprumut intern .pdf 389 KB03/10/2019 13:12:54
HCL 59 din 25 07 2019 privind Aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva in cadrul Primariei Brezoi.pdf 2.24 MB08/08/2019 14:10:02
HCL 58 din 25 07 2019 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical.pdf 254 KB08/08/2019 14:21:39
HCL 57 din 2507 2019 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului.pdf 959 KB08/08/2019 14:23:14
HCL 56 din 25 07 2019 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului.pdf 253 KB08/08/2019 14:24:00
HCL 55 din 25 07 2019 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului....pdf 337 KB08/08/2019 14:24:46
HCL 54 din 25 07 2019 privitoare la Modificarea Organigramei si a Statului de functii sle aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 929 KB08/08/2019 14:20:53
HCL 53 din 27 06 2019 privitoare la Aprobarea documentatiei proiectului de investitii Inlocuire sarpanta si reabilitare termica la bloc de locuinte .pdf 70.1 KB11/07/2019 07:53:33
HCL 52 din 27 06 2019 privitoare la Vanzarea directa, a terenului in suprafata de 5000 mp, apartinand domeniului privat.pdf 109 KB11/07/2019 07:53:32
HCL 51 din 27 06 2019 privitoare la Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor putea presta activitati in folosul comunitatii.pdf 45.9 KB11/07/2019 07:53:31
HCL 50 din 27 06 2019 privitoare la Aprobarea tarifului de salubrizare.pdf 195 KB11/07/2019 07:53:30
HCL 49 din 27 06 2019 privitoare la Modificarea HCL 86 din 29 10 2015, Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract.pdf 47.4 KB11/07/2019 07:53:29
HCL 48 din 27 06 2019 privitoare la Alegerea Presedintelui de Sedinta.pdf 157 KB11/07/2019 07:53:28
HCL 47 din 30 05 2019 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf 155 KB18/06/2019 11:03:31
HCL 46 din 30 05 2019 privitoare la Modificarea listei bunurilor din domeniul public al orasului date in folosinta SC APAVIL SA.pdf 268 KB18/06/2019 11:03:30
HCL 45 din 30 05 2019 privitoare la Modificarea HCL nr.85 din 29.11.2019.pdf 44.7 KB18/06/2019 11:03:26
HCL 44 din 30 05 2019 privitoare la Apbobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii Construire drum Brezoi-Draganesti.pdf 330 KB18/06/2019 11:03:36
HCL 43 din 30 05 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni la 31 03 2019.pdf 414 KB18/06/2019 11:03:29
HCL 42 din 17 05 2019 privitoare la Aprobarea la programul derulat in cadrul FNI.pdf 51.1 KB18/06/2019 11:03:27
HCL 41 din 17.05.2019 privitoare la Aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai Poiectului de investitii ,,Modernizare strazi si drumuri publice in orasul Brezoi.pdf 278 KB18/06/2019 11:03:34
HCL 40 din 17.05.2019 privitoare la Aprobarea reorganizarii comitetului director al Clubului Sportiv Lotru Brezoi.pdf 91.5 KB18/06/2019 11:03:33
HCL 39 din 17.05.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 72.9 KB18/06/2019 11:03:32
HCL 38 din 25.04.2019 privitoare la Aprobarea Organigramei si a Statului de functii.pdf 258 KB25/05/2019 09:52:01
HCL 37 din 25.04.2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 140 KB25/05/2019 09:51:59
HCL 36 din 25.04.2019 privitoare la Planul de Analiza si Acoperirea riscurilor .pdf 341 KB25/05/2019 09:51:58
HCL 35 din 24.05.2019 privitoare la Indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si a altor taxe, aplicabile in anul 2020.pdf 1 005 KB25/05/2019 09:51:56
HCL 34 din 10.04.2019 privitoare la Modificarea bunurilor din domeniul public date in folosinta SC APAVIL SA.pdf 499 KB23/04/2019 13:08:29
HCL 33 din 10.04.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din 10.04.2019.pdf 44.0 KB23/04/2019 13:08:37
HCL 32 din 10.04.2019 privitoare la Modificarea HCL nr.30 din 17.05.2018 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici....pdf 573 KB23/04/2019 13:08:36
HCL 31 din 10.04.2019 privitoare la Modificarea HCL nr.78 din 25.10.2018.pdf 163 KB23/04/2019 13:08:34
HCL 30 din 10.04.2019 privitoare la Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2019.pdf 2.10 MB24/04/2019 17:20:07
HCL 29 din 28.03.2019 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 197 KB16/04/2019 17:33:09
HCL 28 din 28.03.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 157 KB16/04/2019 17:33:08
HCL 27 din 28.03.2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 161 KB16/04/2019 17:33:07
HCL 26 din 28.03.2019 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica, catre Anghel Ghita Ionela Roxana, a terenului intravilan apartinand domeniului privat, in suprafata de 120 mp.pdf 1.02 MB16/04/2019 17:33:06
HCL 25 din 28.03.2019 privitoare la Alipirea a doua terenuri aflate in domeniul privat al orasului Brezoi.pdf 2.75 MB16/04/2019 17:33:02
HCL 24 din 28 02 2019 privitoare la Constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.pdf 334 KB27/03/2019 13:38:06
HCL 23 din 28 02 2019 privitoare la Principalele manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in orasul Brezoi in anul 2019.pdf 240 KB27/03/2019 13:38:03
HCL 22 din 28 02 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31 12 2018.pdf 278 KB27/03/2019 13:38:01
HCL 21 din 28 02 2019 privitoare la Insusirea inventarului domeniului public si privat si al patrimoniului orasului Brezoi pe anul 2018.pdf 187 KB27/03/2019 13:37:59
HCL 20 din 28 02 2019 privitoare la Aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al patrimoniului orasului Brezoi.pdf 436 KB27/03/2019 13:37:57
HCL 19 din 28 02 2019 privitoare la Modificarea HCL 86 din 29 10 2015 privind instituirea la nivelul orasului Brezoi a taxei speciale de salubrizare.pdf 177 KB27/03/2019 13:37:54
HCL 18 din 28 02 2019 privitoare la Modificarea Listei bunurilor din domeniul public al Orasului Brezoi date in folosinta Societatii Apavil SA.pdf 802 KB27/03/2019 13:37:52
HCL 17 din 28 02 2019 privitoare la Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA.pdf 257 KB27/03/2019 13:37:46
HCL 16 din 14 02 2019 privitoare la Modificarea HCL 78 - 2018 privind aprobarea proiectului Mobilitate Urbana in orasul Brezoi.pdf 1.00 MB27/03/2019 13:37:44
HCL 15 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual .pdf 320 KB27/02/2019 09:02:05
HCL 14 din 31 01 2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal .pdf 163 KB27/02/2019 09:02:04
HCL 13 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea utilizarii excedentului cumulate al bugetului local din anul 2018.pdf 174 KB27/02/2019 09:02:04
HCL 12 din 31 01 2019 privitoare la Modificarea si completarea HCL nr.81 din 2018 privind Impozitele si taxele locale.pdf 204 KB27/02/2019 09:02:03
HCL 11 din 31 01 2019 privitoare la Strategia de Dezvoltare privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi.pdf 912 KB27/02/2019 09:02:03
HCL 10 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea programului de transport public de persoane .pdf 179 KB27/02/2019 09:02:01
HCL 09 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea tarifului unic de transport public local de persoane.pdf 161 KB27/02/2019 09:02:01
HCL 08 din 31 01 2019 privitoare la Modificarea HCL nr.74 din 25 10 2018.pdf 166 KB27/02/2019 09:02:00
HCL 07 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara a terenului intravilan in suprafata de 36 mp.pdf 155 KB27/02/2019 09:02:00
HCL 06 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea cesiunii catre dl Popa Costel Cristian a contractului de concesiune nr.3006.pdf 346 KB27/02/2019 09:02:00
HCL 05 din 31 01 2019 privitoare la Trecerea din domeniul public al orasului in domaniul privat al orasului cu nsuprafata de 1079 mp.pdf 282 KB27/02/2019 09:01:59
HCL 04 din 31 01 2019 privitoare la Dezlipirea(dezmembrarea terenului cu suprafata de 10.428 mp.pdf 184 KB27/02/2019 09:01:58
HCL 03 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Brezoi si SC AMY&DANIEL SRL.pdf 237 KB27/02/2019 09:01:58
HCL 02 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2019-2020.pdf 231 KB27/02/2019 09:01:57
HCL 01 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale.pdf 1 021 KB27/02/2019 09:01:57
 

Tipărire Email