Autentificare

Autentificare

Hotarari

Hotarari august 2016

HCL nr 30 din 25 august 2016 privitoare la: alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni ( descarcare)

HCL nr 29 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitii "Executie 8 platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor menajere in orasul Brezoi" ( descarcare)

HCL nr 28 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului cu suprafata de 91,00 mp, apartinand domeniului privat, situat in intravilanul orasului Brezoi, str. Profesor Gheorghe Surdu, nr.4, judetul Valcea ( descarcare)

HCL nr 27 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara, in vederea vanzarii, a doua terenrui, situate in intravilan, apartinand domeniului privat al orasului Brezoi ( descarcare)

HCL nr 26 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul "Imbunatatirea Mediului Urban prin Amenajarea Unui Spatiu Verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea" ( descarcare)

HCL nr 25 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea documentatie tehnice, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul "Imbunatatirea Mediului Urban prin Amenajarea Unui Spatiu Verde in Orasul Brezoi, Judetul Valcea" ( descarcare)

HCL nr 24 din 25 august 2016 privitoare la: aprobarea asocierii orasului Brezoi, prin Consiliul local, cu unele unitati administrativ teritoriale din judetele Gorj si Valcea, in vederea costituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Microregiunea Drumul Regelui ( descarcare)

 

TipărireEmail

Hotarari septembrie 2016

HCL nr 44 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Asigurarea resurselor financiare de la Bugetul Local pentru realizarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI AMENAJARE ZONA PIETONALA STRADA UNIRII IN ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA", prin Programul National de Dezvoltare Locala( descarcare)

HCL nr 43 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea modificarii prin act aditional, a contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de alimentare cu apa si canalizare a Orasului Brezoi nr.1/18.11.2008( descarcare)

HCL nr 42 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 91 mp apartinand domeniului privat al Orasului Brezoi, str. Prof.Gheorghe Surdu Nr.4, catre SC Clementine SRL( descarcare)

HCL nr 41 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de 657 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, str. Clubului Nr.30( descarcare)

HCL nr 40 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Tisoaica Constantin, a terenului cu suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, str. Carpatina Nr.25( descarcare)

HCL nr 39 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Balaci Marian Alexandru, a terenului cu suprafata de 521 mp, apartinand domeniului privat, situat in Orasul Brezoi, sat Golotreni, str. Drumul Vechi Nr.9A( descarcare)

HCL nr 38 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea actualizarii tarifelor serviciului de salubrizare in localitatea Brezoi( descarcare)

HCL nr 37 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Modificarea anexei 6 la HCL nr.100/04.11.2015, privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2016"( descarcare)

HCL nr 36 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea contului de executie al bugetelor Orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2016( descarcare)

HCL nr 35 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Desemnarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice ale Orasului Brezoi in comisiile de concurs organizat pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din cadrul Liceului "Gheorghe Surdu" Brezoi( descarcare)

HCL nr 34 din 29 septembrie 2016 privitoare la: Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Brezoi( descarcare)

HCL nr 33 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Acordarea primarului orasului Brezoi, a unui mandat special de reprezentare a Consiliului Local in dosarul nr. 2116/90/2016( descarcare)

HCL nr 32 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatiile publice de concesionari de terenuri ( descarcare)

HCL nr 31 din 02 septembrie 2016 privitoare la: Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

 

TipărireEmail

Hotarari octombrie 2016

HCL nr 50 din 27 octombrie 2016 privitoare la: schimbarea destinatiei cladirii in care a functionat scoala cu clasele I - IV si gradinita din satul Calinesti, oras Brezoi( descarcare)

HCL nr 49 din 27 octombrie 2016 privitoare la: schimbarea destinatiei cladirii in care a functionat scoala cu clasele I- IV si gradinita din satul Pascoaia, nr 69, oras Brezoi( descarcare)

HCL nr 48 din 27 octombrie 2016 privitoare la: aprobarea aplicarii la "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult", Studiului de Fezabilitate si asigurarea surselor financiare pentru obiectivul "Modernizare si instalare sistem de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, la Spitalul Orasenesc Brezoi, Judetul Valcea"( descarcare)

HCL nr 47 din 27 octombrie 2016 privitoare la: aprobarea "Planului de Actiune pentruEnergia Durabila al orasului Brezoi, judetul Valcea - 2016 -2023"( descarcare)

HCL nr 46 din 27 octombrie 2016 privitoare la: infiintarea unui post de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Tuicu Ecaterina( descarcare)

HCL nr 45 din 27 octombrie 2016 privitoare la: aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017( descarcare)

 

TipărireEmail

Hotarari noiembrie 2016

HCL 64 din 29.11.2016 privitoare la Aprobarea actului aditional nr 2 incheiat cu ROMSILVA ( descarcare)

HCL 63 din 29.11.2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta ( descarcare)

HCL 61 din 24.11.2016 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat al orasului ( descarcare)

HCL 60 din 24.11.2016 privitoare la Aprobarea cumpararii unui teren de interes local si de utilitate publica ( descarcare)

HCL 59 din 24.11.2016 privitoare la Schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat gradinita Valea lui Stan ( descarcare)

HCL 58 din 24.11.2016 privitoare la Schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat gradinita Proieni ( descarcare)

HCL 57 din 24.11.2016 privitoare la Schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat Scoala Draganeti ( descarcare)

HCL 56 din 24.11.2016 privitoare la Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 ( descarcare)

HCL 55 din 24.11.2016 privitoare la Modificarea art.8 din HCL 86 2015 privitoare la Instituirea taxei speciale de salubrizare ( descarcare)

HCL 54 din 24.11.2016 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni financiare ( descarcare)

HCL 53 din 24.11.2016 privitoare la Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitatte al Primarului ( descarcare)

HCL 52 din 24.11.2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta ( descarcare)

 

TipărireEmail

Hotarari decembrie 2016

HCL 71 din 16.12.2016 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

HCL 70 din 16.12.2016 privitoare la Aprobarea proiectului de retea scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar ( descarcare)

HCL 69 din 16.12.2016 privitoare la Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apartinand domeniului privat al orasului ( descarcare)

HCL 68 din 16.12.2016 privitoare la Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului orasenesc Brezoi ( descarcare)

HCL 67 din 7.12.2016 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ( descarcare)

HCL 66 din 7.12.2016 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta ( descarcare)

 

TipărireEmail

HCL 10 din 28 februarurie 2013

Privitoare la: „Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 326.347 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative"

Mai mult...

TipărireEmail