Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Aici puteti citi si dezbate proiectele de hotarari ale Consiliului Local supuse dezbaterii publice

Proiect de Hotarare privitoare la bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Luand in discutie expunerea de motive  prezentata de dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr.l846 din 27.03.2019 intocmit de Serviciul
buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2019 in conformitate cu Legea nr. nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

Afisam spre desbatere publica Proiectul de Hotarare privitoare la Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Tipărire Email

Proiect de Hotarare pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în adminstraţia publică , se supune consultării publice

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL ORAS BREZOI PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

Documentul poate fi consultat la sediul UAT Oras Brezoi din strada Lotrului nr. 2 - Compartiment Impozite si Taxe Locale sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.primariabrezoi.ro, sectiunea  ANUNTURI transparentă decizională.

Mai mult...

Tipărire Email