Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Proiectul bugetului local , sinteza sectiunilor de functionare si dezvoltare, precum si lista obiectivelor de investitii pc anul 2020

In conformitate cu prevederile art.39 din L,egea finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 din Legea transparentei decizionale in administratia publica nr.52/2003 republicata, Primaria oras Brezoi supune dezbaterii publice proiectul bugetului local , sinteza sectiunilor de functionare si dezvoltare, precum si lista obiectivelor de investitii pe anul 2020.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.