Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Concesionarea fara licitatie publica catre Dumitrescu Maria a terenului intravilan apartinand domeniului privat, in suprafata de 20,50 mp., situat in oras Brezoi, str.Lotrului, nr.4.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Expertizarea tehnica-financiara a terenurilor intravilane cu suprafetele de 600,00 mp.si 730,00mp, apartinand domeniului privat, situate pe str. Calea Eroilor, 140 si 104A , oras Brezoi

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 2,88 mp., apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi str. Unirii, nr. 8, catre BARLAN VIOLETA

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31.12.2019

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.