Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Dezbatere publica BUGET 2017

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127/17.02.2017 fost publicata Legea bugetului se stat pe anul 2017 - nr. 6/16.02. 2017.

Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, Art.39, alin (6) "Proiectele de buget .... se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

Mai mult...

Tipărire Email

Proiect de hotarare referitor la Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind "Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe aferente, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Brezoi" 

Descarcati documentele referitoare la acest proiect aici.

Tipărire Email