Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Principalele manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in orasul Brezoi in anul 2020 precum si a cheltuielilor aferente

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenurilor apartinand domeniului privat al orasului in vederea construirii de balcoane la parterul blocurilor

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Proiectul privind completarea HCL nr.82/29.11.2018 privind infiintarea serviciului de iluminat public

ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul privind completarea HCL nr.82/29.11.2018 privind infiintarea serviciului de iluminat public.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.