Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Proiect de hotarare referitor la Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere

Potrivit prevederilor art.7 alin.(4) din legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare privind "Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe aferente, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Brezoi" 

Descarcati documentele referitoare la acest proiect aici.

Tipărire Email