Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Proiect privind Strategia Locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Brezoi, 2018-2023

ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul privind Strategia Locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Brezoi, 2018-2023.

 

Cei interesati pot face, in scris, propuneri si sugestii, privind proiectul strategiei, care vor fi depuse la sediul Primariei Brezoi, din str. Lotrului, nr.2, pana la data de 10.12.2018.

SECRETAR
Sandu Nicolae

Tipărire Email