Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Proiect de Hotarare privitoare la bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Luand in discutie expunerea de motive  prezentata de dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate raportul de specialitate nr.l846 din 27.03.2019 intocmit de Serviciul
buget, contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea bugetului general al orasului Brezoi pe anul 2019 in conformitate cu Legea nr. nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

Afisam spre desbatere publica Proiectul de Hotarare privitoare la Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Attachments:
Download this file (Proiect BUGET 2019.pdf)Proiect BUGET 2019.pdf[ ]

Tipărire Email