Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Proiect de Hotarare referitor la Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Brezoi

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la conostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Brezoi.

Cei interesati pot face, in scris, propuneri si sugestii, in conditiile legii, privind acest proiect de hotarare, care vor fi depuse la Primaria Brezoi pana la data de 09-08-2019.

Tipărire Email