Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Proiect Hotarare nr 5028 din 22 08 2019

HOTĂRÂRE

proiect-nr.5028/22.08.2019

Privind mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" şă aprobe încheierea actelor adittionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociattiei si împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora.

Tipărire Email