Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Scris de Super User. Postat în Alte informatii publice

Primăria oraşului Brezoi, cu sediul în Str. Lotrului, nr.2, judeţul Valcea, colectează, procesează si transfera date cu caracter personal personal, in format letric si in format electronic, cu respectarea prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

Colectarea, procesarea si transferul datelor cu caracter personal se efectueaza în scopul prestării serviciilor publice si activitatilor specifice acestora, prin compartimentele de specialitate:

1. Serviciul public de evidenta persoanelor
2. Compartiment juridic;
3. Secretar U.A.T.;
4. Compartiment autoritate tutelara asistenta sociala si asistenta medicala;
5. Compartiment registru agricol;
6. Serviciu Buget, Contabilitate;
7. Compartiment proiecte si integrare europena;
8. Compartiment Impozite si taxe locale;
9. Compartiment resurse umane;
10.Compartiemnt urbanism amenajarea teritoriului;
11.Compartiment protectia mediului si spatii verzi;
12. Compartiment transport;
13.Compartijment audit intern;
14.Compartiment pentru situatii de urgenta si protectia civila;
15. Compartiment evenimente cultura si sport;
16.Compartiment relatii publice, consiliere pe probleme economice;
17.Compartiment administrativ, protocol informare,documentare si relatii cu mass media.

Colectarea, procesarea si circulatia datelor cu caracter personal sunt efectuate conform prevederilor art.6 si art. 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât impun normele de arhivare a documentelor oficiale.
In cazul in care obligatia legala de a va pastra datele inceteaza, va vom sterge datele.
Drepturile titularilor datelor cu caracter personal sunt cele mentionate in Regulamentul (UE) 2016/679.
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, la sediul Primariei Brezoi, d-nei inspector Tertereanu Gabriela Ioana, la tel. 0250.778.470.

Primăria oraşului Brezoi, vă informează că evaluează şi îmbunătăţeşte în mod permanent măsurile de securitate implementate în vederea asigurării prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Attachments:
Download this file (Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf)Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal[ ]

Tipărire