Autentificare

Autentificare

Rezultatul selectiei dosatelor candidarilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 27 iunie 2017

ANUNŢ

cu privire la rezultatul selectiei dosatelor candidarilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 27 iunie 2017 pen1ru ocuparea functjei publice vacante de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului  Autoritate Tutelara, Asistenti Socială şi Asistenta Medicală

 

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 BUGHIANU GABRIELA ADMIS -
2 DIACONU AURELlA LUMINITA ADMIS -
3 MARINESCU DANIEL ADMIS -
4 PRUNDUREL ELENA ADMIS -
5 TERTEREANU GABRIELA - IOANA ADMIS -
6 VlLCU ADRIANA LUMINITA ADMIS -

Candidatii nemullumiti pot face contestatie in tennen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la sediul primăriei.

Afişat astăzi 16 iunie 2017, ora 13.00, la sediul Primariei Oraşului Brezoi

Tipărire Email