Autentificare

Autentificare

ANUNŢ

cu privire la rezultatul probei scrise la concursul din data de 12 iulie 2018 pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Proiecte şi Integrare Europeană.

Nr. crt. Numele si Prenumele Candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Armasel Mihaela Elena 85 puncte ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în te1men de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba scrisă, la sediul primăriei. Candidaţii declaraţi "admis" vor susţine interviul în data de 17 iulie 2018, ora 10.00, Ia sediul Primăriei oraş Brezoi.

Afişat astăzi 12 iulie 2018, ora 15.00, la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

Tipărire Email