Autentificare

Autentificare

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 06 noiembrie 2018

ANUNŢ

cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 06 noiembrie 2018 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului şi Spaţii Verzi.

Nr. Crt Numele si prenumele candidatului Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
 1.  GĂLĂTUȘ GABRIELA ADMIS -

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, la sediul primăriei.

Afişat astăzi 29 octombrie 2018, ora 15.00, la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

SECRETAR COMISIE,
Efrim Maria

Tipărire Email