Autentificare

Autentificare

Rezultatul final al Concursului de Promovare in Grad profesional din data de 11 Decembrie 2018

ANUNŢ

cu privire la rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional din data de 11 decembrie 2018

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Punctajul probei interviului Punctajul final Rezultatul final
1. Dan Maria 79,5 puncte 95,67 puncte 175,17 puncte ADMIS
2. Tertereanu Gabriela 73 puncte 96,33 puncte 169,33 puncte ADMIS

Afişat astăzi 13 decembrie 2018, la sediul Primăriei oraşului Brezoi.

Tipărire Email