Autentificare

Autentificare

  • centru
  • biserica
  • biserica
  • primaria-vara

Miercuri, 12 august 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna august

În conformitate cu prevederile art.l33, alin.(2), art. 134, si art. 135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 12 august 2020, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna August, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste