Autentificare

Autentificare

Compartimentul Autoritate Tutelara - Asistenta Sociala

1. Acordare indemnizatie handicap

 • Acte necesare:
  • cerere catre Primar
  • certificat de încadrare în gradul grav de handicap, cu recomandarea de angajare asistent personal, plan de servicii personalizat și plan de recuperare/original
  • buletin / carte de identitate: copie si original
  • certificat de nastere: copie si original pentru copil si adult
  • decizie de pensie: copie și original
  • cupon de pensie pe ultima luna
  • buletin / carte de identitate al mamei pentru copil bolnav
  • accord indemnizatie persoana cu handicap de la comisia DGASPC Valcea
  • extras cont bancar