Autentificare

Autentificare

Proces Verbal privind numar sustinatori necesar.

Prin adresa nr. 4214 din 08.08.2020, Primarul oraşului Brezoi a comunicat, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legt:a nr. 115/2015, în termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscripţie orăşenească nr. 8 Brezoi, că numărul de alegători rezultat din Registrul electoral şi din listele electorale complementare este de 5757.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Orăşănească nr. 8 Brezoi pentru alegerea autorităţi lor administraţiei publice locale din anul 2020 cu reprezentanţi Partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

Reprezentanţii Tribunalului Valcea care vor face parte din Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 8 Brezoi:

  • PREŞEDINTE- Judecător Laura Monica Câmpean
  • LOCŢIITOR - Grefier Gheorghe Crişan

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.