Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Alegeri Locale 2020
  • HOTĂRÂRE Privind verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului local şi primarului

HOTĂRÂRE Privind verificarea machetei buletinelor de vot privind alegerea consiliului local şi primarului

Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 8 - BREZOI, întrunit în sedintă astăzi, 01.09.2020, ora 17:00;

În considerarea dispozitiilur art. 60 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere machetele buletinelor de vot privind alegerea consiliului local şi primarului comunicate de Prefectul judeţului Vâlcea Biroului Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 8- BREZOI;

Văzând Anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 8 din 21 august 2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale, emisă de Autoritatea Electorală Permanentă şi Procesul verbal pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot încheiat de Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 8 - BREZOI la data de 26.08.2020, înregistrat sub nr. 2/26.08.2020,

Se apreciază că machetele prezentate sunt întocmite în conformitate cu dispoziţii le legale mai sus citate, prin urmare, cu unanimitatea membrilor,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE ORĂŞENEASCĂ NR. 8- BREZOI

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 alin. {1) Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 8 - BREZOI aprobă macheta buletinului de vot în format A4, având un nr. total de 8 pagini, din care 5 pagini numerotate, in vederea continuării procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului BREZOI, prevăzută în Anexa nr. 1.

(2) Biroul Electoral de Ci rcumscripţie Orăşenească nr. 8 - BREZOI aprobă macheta buletinului de vot În format A4, având un nr. total de 4 pagini, din care 1 pagini numerotate, În vederea continuării procedurii de imprimare a buletinului de vot pentru alegerea Primarului Oraşului BREZOI, prevăzută in Anexa nr. 2.

Art. 2 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotă râre se aduce la cunoşti nţă publică prin afişare, se publică pe pagina oficială a www.primariabrezoi.ro şi se comunică cu Prefectul judeţului Vâlcea scanată, în format pdf., la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Definitivă.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.