Autentificare

Autentificare

Comunicate de presa

Lansarea proiectului „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI”

Anunţ de presă

Privind lansarea proiectului „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI”

Titlul proiectului: „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI”
Numele beneficiarului: UAT ORAŞ BREZOI
Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon, încurajarea utilizării sistemului de transport public, precum și creșterea atractivității orașului Brezoi.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Lansarea proiectului EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ŞI REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ SEDIU PRIMĂRIE BREZOI

Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Brezoi anunţă lansarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ŞI REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ SEDIU PRIMĂRIE BREZOI", finanţat în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Mai mult...

Tipărire Email

Anunt privind aplicarea Legii nr. 192/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Va aducem la cunostinta faptul ca in baza dispozitiilor Legii nr.192/20 18 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitult minim garantat, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, astfel cum sunt prevazute ]a art 6.1\1 alin. 1 din lege, care au nevoie de forta de munca si functioneza pe raza Orasului Brezoi, pot depune solicitare pentru desfasurare activitatilor sezonicre de catre beneficiarii de ajutor social, la secretariatul Primariei Orasului Brezoi.

  • Solicitarea trebuie sa fie scrisa precizand activitatea ce urmeaza a fi desfasurata , nutnarul de lucratori solicitati si perioda de desfasurare a activitatii sezoniere, conform art. 6^2 din Lege 192/2018.
  • Remunerarea activitatii desfasurate , norma de Jucru, precum si alte obligatii se fac in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitatii cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Tipărire Email