Autentificare

Autentificare

Comunicate de presa

Dispozitiile primarului nr. 396 si 397 referitoare la Delimitarea secţiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 oct.

DISPOZITIE:

Art.l. In vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, 2018, la nivelul orasului Brezoi se stabilesc 7 secţii ele votare, delimitate, numerotate si cu sediile stabilite conform anexei, care
face parte integranta din prezenta dispozitie.

Mai mult...

Tipărire Email

ANUNȚ Privind etapa de informare și participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare și luare a deciziilor pentru proiectul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Brezoi

În temeiul Legii Nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrașia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Brezoi anunță publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice:

“Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Brezoi”

Mai mult...

Tipărire Email

ANUNŢ PUBLIC

Orasul Brezoi, cu sediul in Str. Lotrului, Nr. 2, Orasul Brezoi, judetul Vâlcea, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orasul Brezoi, judetul Vâlcea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Ramnicu Valcea, Strada Remus Bellu, Nr.6, Judetul Valcea, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul ARPM Vâlcea, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

NOTĂ:        ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) la HG 1076/2004
Titularul are obligaţia afişării anunţului şi pe propria pagină de internet.

 

Tipărire Email

Informații referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea proiectului: Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea unui spatiu verde in orasul Brezoi, judetul Valcea

PROIECT : „Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea” – finantat prin POR 2014-2020 Axa prioritară 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de Investiţii 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Mai mult...

Tipărire Email