Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Comunicate de presa
  • Dispozitiile primarului nr. 396 si 397 referitoare la Delimitarea secţiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 oct.

Comunicate de presa

Dispozitiile primarului nr. 396 si 397 referitoare la Delimitarea secţiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 oct.

DISPOZITIE:

Art.l. In vederea desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, 2018, la nivelul orasului Brezoi se stabilesc 7 secţii ele votare, delimitate, numerotate si cu sediile stabilite conform anexei, care
face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Prezenta dispozitie va fi comunicata prm grija Comp. Secretariat Tehnic, astfel:

  • Institutiei Prefectului Judetului Valcea;
  • Comp. Relatii Publice spre afisare la sediul primariei ;
  • Autoritatii Electorale Permanente, Filiala Sud-Vest Oltenia, din Rm.Valcea str. Drumul Campului, nr.15 A, cod 240002;

Art.3. Secretarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.4. Prezenta dispozitie va fi afisata la sediul Primariei Brezoi, pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro, precum si la sediile sectiilor de votare si comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Valcea.

PRIMAR, Robert Schell
Brezoi, 25 septembrie, 2018

Tipărire Email