Autentificare

Autentificare

Comunicate de presa

Masuri pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare

DISPOZIŢIA Nr. 423

Referitor la: Masuri pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea desfasurarii referendumului national, pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, 2018.

Având în vedere referatul nr.5378/01.10.2018, întocmit de către Secretarul oraşului Brezoi, prin care se propune dispunerea masurilor pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare organizate la nivelul orasului Brezoi, in
vederea desfasurarii referendumului national, pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, 2018.

Vazand si adresa nr. 12630/25.09.2018 a Directiei de Sanatate Publica  Valcea, prin care se solicita, ca autoritatile administratiei publice locale sa organizeze asistenta medicala la sectiile de votare, organizate in vederea desfasurarii referendumului din datele de 6 si 7 octombrie, 2018.

În conformitate cu disp.art.5 din HG m·. 744/2018, privind stabilirea masurilor tehnica-organizatorice, a bugetului si a cheltuielilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei
din 6 si 7 octombrie, 2018.

În temeiul art.63 si at1.68 din Legea m.215/200 1, privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare

Emite următoarea,

DISPOZIŢIE:

Art.l. In vederea desfasurarii, in bune conditii, a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie, 2018, se dispune, ca asistenta medicala sa fie asigurata in zilele de 6 si 7 octombrie, 2018, in intervalul orar 07.00 - 21.00, de catre medicii de familie de pe raza orasului Brezoi, C.M.I. Dr. Hadaran Emilia-Margareta, C.M.I. Dr. Balau Delia-Lucia, C.M.I. Dr. Giurea Florica, precum si de cabinetul medical scolar, din cadrul Compartimentului AutoritateTutelara, Asistenta Sociala si Asistenta Medicala, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi, respectiv dr. Epure Elena si asistent  medical Roman Maria.

Art.2. Prezenta dispozitie va fi comunicata, astfel:
- Institutiei Prefectului Judetului Valcea;
- Comp. Relatii Publice spre afisare la sediul primariei ;
- C.M.I. Hadaran Emilia-Margareta, Brezoi, str. Panduri nr.4;
- C.M.I. Balau Delia- Lucia, Brezoi, str.Panduri nr.4;
- C.M.I. Giurea Florica, sat Calinesti, nr. 14;
- Dr. Epure Elena si asistent medical Roman Maria.

Art.3.Secretarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.4. Prezenta dispozitie va fi afisata la sediul Primariei Brezoi, pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro.

Brezoi la 01 octombrie, 2018

Tipărire Email