Autentificare

Autentificare

Comunicate de presa

Raspunsul CJ Valcea la petitia privind transportul

Urmare adresei dumneavoastra nr. 788/08.02.2021 , inregistrata Ia Consiliul Judetean Valcea, Ia sectiunea Petitii, cu nr. 83/10.02.2021, prin care ati redirectionat sesizarea unui grup de cetateni ai orasului Brezoi, solicitandu-ne punctul de vedere asupra celor sesizate, va comunicam urmatoarele:

Deoarece aceeasi sesizare a fost adresata si institutiei noastre, prin raspunsul nr. 68/26.02.2021 am comunicat primului semnatar al grupului de petenti, domnul Mircea Radulescu, domiciliat In orasul Brezoi, strada Vultureasa, nr. 2, modalitatea adoptata pentru solutionarea situatiei prezentate.

Suspendarea unor curse prevazute in caietul de sarcini, anexa a licentei de traseu, este ca urmare a reducerii numarului de autovehicule active cu o unitate. Modificarea numarului de autovehicule active, in functie de necesitatile de transport, este masura operatorului de transport S.C. Colombi S.R.L. de diminuare a cheltuielilor, implicit de evitare a falimentului. Aceasta modificare este realizata In urma notificarilor operatorului, transmise institutiei noastre, privind reducerea masiva a calatorilor pe traseele operate de acesta.

Pentru a nu periclita deplasarea in timp util a celor interesati si pentru o gestionare profitabila a serviciului, Consiliul Judetean Valcea a recomandat operatorului de transport corelarea curselor din caietul de sarcini ale licentei de traseu de pe traseul judetean Ramnicu Valcea-Calimanesti-Brezoi cu cele de pe celelalte trasee pentru care deti e licente de traseu in nordul judetului Valcea.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.