Autentificare

Autentificare

Joi 28 iulie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna iulie

A N U NT

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta  locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 28 iulie 2022, ora 15,00, are loc la
sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna iulie cu urmatoarea  ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 28 iulie 2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 10  iunie 2022;
 3. Proiect de hotarare privind „Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni”;
 4. Proiect de hotarare privind” Aprobarea tarifelor activitatiilor de maturat, spalat, stropit, dezapezit, amenajare si intretinere spatii verzi prestate in cadrul Serviciului Public de Gospodarire Comunala Brezoi » ;
 5. Proiect de hotarare privind „Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici, actualizati, ai obiectivului de investitii Lot 1 –  “Centru multifunctional pentru tineret cu bazin didactic” din cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin  infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor  urbane”, faza PT”.
 6. Aprobarea « Acordului de colaborare intre AJVPS Valcea, gestionarul Fondului Cinegetic nr.9 Caineni si Consiliul Local al Orasului Brezoi  din judetul Valcea » .
 7. Raportul privind controlul tematic metodologic pe linia evidentei persoanelor efectuat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brezoi in ziua de 15.06.2022.
 8. Proiect de hotarare privind "Aprobarea delegarii gestiunii Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi, prin achizitie directa de servicii pentru prestarea servicului de iluminat public, catre S.C. Cimelectro
  S.R.L."
 9. Diverse

Tipărire Email