Autentificare

Autentificare

Joi 25.08.2022, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna august

În conformitate cu prevederile art.133 alin. (1), art.134 alin. (1), lit.a, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25.08.2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna august 2022, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. .Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 25.08. 2022;
  2. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 28.07.2022;
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de stimulente financiare elevilor cu rezultate deosebite in anul scolar 2021-2022 clin cadrul Iiceului Gheorghe Surdu Brezoi, precum si a stimulentelor financiare acordate familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara a imobilului situat in intravilan, apartinand domeniului public, compus din constructie in suprafata de 315 m.p. si din teren in
    suprafata de 500 m.p., situat in orasul Brezoi, str. Sindrila, nr.11.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii HCL nr.73 din 26.09.2019 reforitoare la aprobarea Normelor privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii în domeniul edilitar gospodaresc, ordinii si igienei publice in orasul Brezoi.
  6. Proiect de hotarare privind Aprobarea salariului de baza pentru postul aferent functiei publice de director executiv, gradul II, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.
  7. Diverse

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN 25.08.2022, PENTRU CARE SE SOLICITA AVIZUL COMISllLOR JURIDICA, BUGET-FINANTE Sl URBANISM

1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de investitii reabilitare energetica moderata cladire publica str. Fabricii nr.2, oras Brezoi, judetul Valcea si depunerea spre finantare in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul Local, Obiectivul de investitii- 1.3 Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a cheltuielilor legate de proiect.

Tipărire Email

Documente Atașate:


Descărcați documentul ""
.