Miercuri 21.09.2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara a consiliului local Brezoi, Județul Vâlcea

Scris de Administrator la și publicat la 19 Sep 2022, 14:12, în categoria: Convocări Ședințe Consiliu Local.

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2), ar.134 alin. (4), si art. 135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de 21 septembrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna septembrie, 2022, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 21.09.2022;
  2. Proiect de hotarare privind «Înfiinţarea şi dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Brezoi" si depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.I.A, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia I. I -Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I.I.A. -Înfiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum si a cheltuielilor legate de proiect»
  3. Proiect de hotarare privind «Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Brezoi" si depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.I.B, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia I.I -Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I.I.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate, precum si a cheltuieli lor legate de proiect».

Tipărire