Autentificare

Autentificare

Joi 29 septembrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 29 septembrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 29 septembrie 2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 25 august
 3. Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni" ;
 4. Proiect de hotarare privind „Aprobarea actului aditiona1 la contractul de comodat nr.12/06.11.2017, pentru imobilul (P+ 1), situat in Orasul Brezoi, strada Lotrului, nr.8, denumit generic "Casa Mare";
 5. Proiect de hotarare privind „Aprobarea încheierii contractului de permanenta/interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor  acestora" ;
 6. Proiect de hotarare privind "Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului „Gheorghe Surdu"Brezoi pentru anul scolar 2022-2023" ;
 7. Proiect de hotarare privind " Aproharea Grupului de Lucru si a Grupului de Initiati va Locala pentru comunitatea de romi din Orasul Brezoi si aprobarea Planului de actiune local privind incluziunea cetatenilor romani aprtinand minoritatii rome pentru 2022-2027".
 8. Proiect de hotarare privind "Modificarea anexei nr. I din HCL nr.38/26.05.2022 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local";
 9. Proiect de hotarare privind "Aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public local de calatori prestat de serviciul public comunitar de transport public local Brezoi";
 10. Proiect de hotarare privind " Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06.2022";
 11. Proiect de hotarare privind"Rectificarea bugetului local al orasului Brezoi pe anul 2022";
 12. Proiect de hotarare privind"Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici, actualizati, ai obiectivului de investitii Lot l - "Centru multifunctional pentru tineret cu bazin didactic" din cadrul
  proiectului"Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane", faza PT
 13. Proiect de hotarare privind Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Lot 2: "Reabilitarea, modernizarea parcului central din orasul Brezoi", din cadrul proiectului"lmbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane", faza PT
 14. Prezentarea Raportul de audit financiar încheiat in urma desfasurarii în perioada I5.06.2022-29.07.2022 a misiunii de audit fianciar contabil asupra situatiilor financiare întocmite la data de 3 I. I 2.2021 si a  Deciziei nr.27 din 25.08.2022, ambele ale Camerei de Conturi Valcea.
 15. Diverse.

Completare ordine de zi pentru sedinta ordinara din 29 septembrie, 2022, pentru care se solicita avizele de la toate cele patru comisii de specialitate:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții "IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CREȘTEREA CALITATII VIETII CATĂȚENILOR PRIN DIGITALIZARE" si depunerea sprefinantare ln cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/1.1.2, Componenta C10- Fondul local, Investiţia I.I .2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde  ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum si a cheltuielilor legate de proiect »

Completarea nr.2 a ordinii de zi pentru scdinta ordinara din 29 septemhrie, 2022, pentru care se solicita avizele de la toate cele patru comisii de specialitate

 1. Proiect de hotarare privind Aprobarea proiectului de investitii PNRR/2022/C12 "EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AMBULATORULUI INTEGRAT SPITALUL ORASENESC BREZOI, precurn si a cheltuielilor legate
  de proiect".

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul ""
.


Descărcați documentul ""
.