Autentificare

Autentificare

Joi 27 octombrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna octombrie

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art. 135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 27 octombrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna octombrie cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 27 octombrie 2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 21 septembrie 2022;
 3. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 29 septembrie 2022;
 4. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 05 octombrie 2022;
 5. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12 octombrie 2022ș
 6. Proiect de hotarare privind" Aprobarea alocarii unei sume din bugetul local pentru anul 2022 catre unitatea de cult -Sfintii .Mihail si GavrilBrezoi (Calinesti-Draganesti)" ;
 7. Proiect de hotarare privind „Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al orasului Brezoi"·
 8. Proiect de hotarare privind „Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi" ;
 9. Proiect de hotarare privind "Aprobarea numărului de burse şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Brezoi, în anul şcolar 2022-2023";
 10. Proiect de hotarare privind "Aprobarea proiectului Înfiinţarea unui centru de asistenta si suport pentru persoane cu dizabilitati in oraşul Brezoi" si depunerea spre finantare în cadrul apelului aferent investiţiei I2 Reabilitarea/renovarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, Componenta I2.2. Dezvoltarea de infrastructură socială nouă, ţinta 396 - Noi servicii comunitare pentru  persoanele cu dizabilităţi din cadrul Pilonului V Sănătate al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum si a cheltuielilor legate de proiect;
 11. Proiect de hotarare privind "Suportarea de la bugetul local al cunatumului cotizatiei ce revine Orasului Brezoi, in calitate de membru al Asociatiei Turistice-"Descopera Valcea".
 12. Diverse.

Tipărire Email