Autentificare

Autentificare

Miercuri, 08 noiembrie 2022 ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara

În conformitate cu prevederile art.133 alin. (2) , art. 134 alin. (3), lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de 08 noiembrie, 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 08 noiembrie 2022;
  2. Proiect de hotarare privind " Modificarea HCL nr.31/07.04.2022, referitoare la aprobarea proiectului „Revizuire Plan de Mobilitate Urbana Durabila/PMUD si elaborare/actualizare în formal digital a Planului  Urbanistic General/P.U.G." si depunerea spre finantare in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10-Fondul Local, Obiectivul de investitii - 1.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a  documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana, precum si a cheltuielilor legate de proiect.

Completarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 08.11.2022, pentru care se solicita avizele de la toate cele patru comisii de specialitate

  1. Proiect de hotarare privind Aprobarea modificarii si completarii HCL Nr. 55/21.09.2022 privind "Înfiinţarea şi dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în oraşul Brezoi și depunerea spre finantare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/1.1.A, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia 1.1 - Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia 1.1.A - Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum si a cheltuielilor legate de proiect"

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul completare_ordine_de_zi_copy_3.pdf
.