Autentificare

Autentificare

Joi 24 noiembrie 2022, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna Noiembrie

În conformitate cu prevedenie art. 133, ,art. 134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 24 noiembrie 2022, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a scdintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 24 noiembrie 2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27 octombrie 2022;
 3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 8 noiembrie 2022;
 4. Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi";
 5. Proiect de hotarare privind "Aprobarea dezmembrarii terenului cu nr. cadastral 37830 în doua loturi, oras Brezoi, strada Macilor, nr.5, punct "Rude-Releu'"
 6. Proiect de hotarare privind "Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului (teren S= 1411,00 constructie S=291,00mp), apartinand domeniului public al orasului Brezoi, strada Sindrila, nr. 11;
 7. Proiect de hotarare privind "Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data 30.09.2022;
 8. Proiect de hotarare privind Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2023 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu mocaificarile si completarile ulterioare.
 9. Proiect de hotarare privind " Aprobarea Protocoalelor de Colaborare incheiate intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Brezoi precum si a Declaratiei pe propria raspundere, in scopul  implementarii proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS", cod MySmis 130963".
 10. Proiect de hotarare privind "Evaluarea prin expertizare tehnico financiara a terenului intravilan apartinand domeniului privat, cu suprafata de 981mp aflat in orasul Brezoi, aleea Oltului nr. 11
 11. Diverse

Completare ordine de zi pentru sedinta ordinara din 24.11.2022

 1. Proiect de hotarare privind "Organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala a localitatii Brezoi pentru anul scolar 2023-2024 in vederea emiterii avizului conform si a fundamentarii planului de scolarizare";
 2. Proiect de hotarare privind "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2023";
 3. Proiect de hotarare privind" Aprobarea documentatiei si a indicatoriilor tehnico-economice ai obiectivului de investitii "Extinderea si modernizarea ambulatoriului integrat Spital Orasenesc Brezoi "faza SF;
 4. Proiect de hotarare privind " Extinderea si modernizarea ambulatoriului integrat Spital Orasenesc Brezoi" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta Pilonul V: Sanatate si rezilienta institutionala, Componenta: 12-Sanatate, lnvestitia: l.1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti,
  lnvestitia specifica: I.1.3 Unitati de asistenta medicala ambulatorie.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul completare_ordine_de_zi_copy_4.pdf
.