Autentificare

Autentificare

Joi 25 mai 2023, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna mai

În conformitate cu prevederile art. 133,art. 134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25 mai 2023, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna mai, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 25.05.2023;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.04.2023;
 3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 17.05.2023;
 4. Proiect de hotarare privind" Aprobarea regulamentului ele organizare si funcţionare al seviciului social "Unitate de Ingrijire la Domiciliu pentru
 5. Proiect de hotarare privind" Completarea si modificarea Hotarârii nr. 53/30.03.2023 referitoare la „Aprobarea inventarierii la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Oras Brezoi a materiei impozabile pentru anul fiscal 2023"
 6. Proiect de hotarare privind "Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de - 300 mp., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi str. Clubului, nr.24";
 7. Proiect de hotarare privind "Achizitionarea unui teren in scopul extinderii traseu pista pentru biciclete in satul Pascoaia, oras Brezoi";
 8. Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi - terenuri domeniul privat cu pozitia 92";
 9. Proiect de hotarare privind "Actualizarea Nomenclatorului stradal al orasului Brezoi aprobat prin HCL nr. 110 din 28.10.2021 ";
 10. Proiect de hotarnre privind "Aprobarea documentatei si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investilii "„Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public in orasul Brezoi, judetul \/alcea", faza PT";
 11. Diverse.

Completare ordine de zi pentru scdinta ordinara din 25.05.2023

 1. Proiect de hotarare privind "Aprobarea indicatorilor tehnico-economice si devizului general pentru proiectul "EXTINDERE TRASEU PISTE PENTRU BICICLETE - FAZA SF" ;
 2. Proiect de hotarare privind  Revocarea HCL nr. 41 din 30.03.2023 privind concesionarea directa, fara licitatie, a terenului intravilan cu suprafata de 1 000 mp, apartinand proprietatii private a orasului Brezoi, situat in oras Brezoi, str. Valcea Oltului, nr. 19A catre proprietarul constructiei edificate pe acest teren, domnul TOMA MARIAN NICUSOR".

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul ""
.