Autentificare

Autentificare

Joi 08.02.2024, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna februarie 2024

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 08.02.2024, ora 15,00, are loc la domiciliu Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna februarie 2024, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Locul Brezoi din data de 08.02.2024;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.12.2023;
 3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12.01.2024;
 4. Proiect de hotarare privind "Aprobarea tarifului de salubritate de 19,75 lei/persoană fizică/lună (cu TVA) şi de 221,15 lei/mc (fără TVA) pentru persoane juridice, incepand cu 01.01.2024";
 5. Proiect de hotarare privind "Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2024";
 6. Proiect de hotarare privind "Aprobarea organigramei si modificarea ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local".
 7. Proiect de hotarare privind "Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local";
 8. Proiect de hotarare privind "Aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de Gospodarie Comunala Brezoi";
 9. Proiect de hotarare privind "Aprobarea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala Brezoi";
 10. Proiect de hotarare privind "Aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Comunitar de Transport Public Local Brezoi"
 11. Proieet de hotarare privind "Aprobarea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Comunitar de Transport Public Local Brezoi;
 12. Proiect de hotarare privind "Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 400mp, apartinand domeniului privat, situat in oras Brezoi, str. Fabricii, nr. 88, catre doamna Budreala Anisoara;
 13. Proiect de hotarare privind " Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 156mp, apartinand domeniului privat, situat in oras Brczoi, str. Carpatina, nr. 9, catre doamna Vasilescu Ionela Madalina".
 14. Proiect de hotarare privind " Modificarea HCL nr. 151 privind "Aprobarea demararii procedurilor in vederea cumpararii prin negociere directa a terenurilor cu suprafetele de 1245 mp, 548mp, si 140 mp, in vederea implementarii proiectului -Extindere traseu piste pentru biciclete-oras Brezoi, sat Pascoaia, mal stang si drept raul Lotru";
 15. Proiect de hotarare privind "Modificarea HCL, nr. 92 privind Transmiterea in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte a terenului in suprafata de 2169 mp situat in oras Brezoi, strada Eroilor nr. 165 pe perioada realizarii investitiei "Locuinte pentru tineri destinate inchirierii" respectiv construirea a 2 tronsoane de locuinte colective";
 16. Diverse .

COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 08.02.2024

Se propune completarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 08.02.2024 cu urmatoarele proiecte de hotarari :

 1. Proiect de hotarare privind " Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici, actualizati, ai obiectivului de investitii Lot 2 - "Reabilitarea, modernizarea parcului central din orasul Brezoi" din cadrul proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane", faza PT";
 2. Proiect de hotarare privind "Concesionarea fara licitatie a terenului cu suprafata de 531 mp, situat in oras Brezoi, str. Gura Lotrului, nr. 8 catre SCCI LOGISTIC TIN SRL" ;
 3. lnformare privind asigurarea de catre UAT Brezoi a sumei aferente cofinantarii prevazute in Acordul preliminar nr.4520 din 13.07.2022 necesara Spitalului Orasenesc Brezoi pentru investitii in echipamente si aparatura medicala, suma ce va fi cuprinsa in bugetul pe anul 2024.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul "Completare ordine de zi"
.