Autentificare

Autentificare

Marti 23 04 2024, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art. 135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca in zua de marti 23 04 2024, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna aprilie 2024, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 23.04.2024;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.03.2024;
 3. Proiect de hotararw privind "Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Popa Costel Cristian, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 sedinte ordinare si sau extraordinare consecutive ale consiliului local desfasurate pe perioada a 3 luni calendaristiceș
 4. Proiect de hotarare privind "Depunerea juramantului de catre domnul Varaticeanu Florian, urmatorul supleant pe lista de candidati a Panidului National Liberal si modificarea componentei Comisiei nr. l pentru Programe de Dezvoltare Economica -Sociala, Buget finante. Administrarea Domeniului Public si Privat al orasului. Servicii si Comert a Consiliului Local Brezoi Consiliului Local Brezoi";
 5. Proiect de hotarare privind "Stabilirea numarului maxim de posturi pentru anul 2024";
 6. Proiect de hotarare privind "Alocarea unei sume din bugetul local al Orasului Brezoi pentru anul 2024 catre unitatea de cult PAROHIA BREZOI I "Intrarea in Biserica a Maicii Domnului'';
 7. Proiect de hotarare privind "Alipirea unor terenuri, apartinand domeniului privat al orasului, situate in oras Brezoi, sat Pascoaia, mal drept raul Lotru";
 8. Proiect de hotarare privind" Alipirea unor terenuri, apartinand domeniului privat al orasului, situate in oras Brezoi, sat Pascoaia, mal stang raul Lotru";
 9. Proiect de hotarare privind" Trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Oraş Brezoi a unor terenuri aferente proiectului CONSTRUIRE DRUM DE LEGATURA BREZOI-DRAGANESTI"
 10. Proiect de hotarare privind " Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
 11. Proiect de hotarare privind ''Aprobarea devizului general actualizat, al obiectivului de investitii Lot l - "Centru multifunctional pentru tineret cu bazin didactic" din cadrul proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane";
 12. Diverse

Completare ordine de zi la sedinta ordinara a Consiliului Local din 23.04.2024

1. Proiect de hotarare privind "Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Constantinescu Lucian Constantin precum si constatarea vacantarii locului de consilier local"

 Completare ordine de zi nr. 2 la sedinta ordinara a Consiliului Local din 23.04.2024

 1. Proiect de hotarare privind "Revocarea HCL nr. 34 din 08.02.2024 privind concesionarea fara licitatie publica catre SCCI LOGISTIC TIN SRL a terenului intravilan apartinand domeniului privat, in suprafata de 531 mp, situat in oras Brezoi, strada Gura Lotrului, nr. 8"
 2. Proiect de hotarare privind "Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 166/27.12.2023, modificata prin HCL 48/28.03.2024 privind Aprobarea Protocolului de colaborare pentru implementarea proiectului "Infiintare si operationalizare - Centrul Cultural Bikers for Humanity Brezoi".

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul ""
.


Descărcați documentul ""
.