Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 30 ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 30 ianuarie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna ianuarie.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.